DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Това Неизчерпаемо Съкровище

21 март 1995

Благословено да е Името на Този,
който ме трижблагослови,
позволявайки ми да видя скрития Му план
намиращ се от самото начало в Свещеното Му Сърце
и който беше разкрил на Своя избраник, когото толкова обичаше.1
Сега аз също, в Него, чух посланието Му,
това Неизчерпаемо Съкровище,
което Св. Гертрудa можа за миг да съзерцае.

Скоро ще дойде време, когато
“няма да е необходимо ближният
да учи ближния
или братът да казва на своя брат
“научи се да познаваш Господа”.
Не, всички ще Те опознаят, от най-малкия
до най-големия,
тъй като ще простиш техните нечестивости
и няма да им напомняш вече греховете им.”2

Ще се старая да вървя в пътеката, която Ти прокара за мен, без да се отклонявам
и ще почитам Съкровището, което даде на всички нас.

много съм доволен от твоята работа;3 черпи от Сърцето Ми това Неизчерпаемо Съкровище, което пазех скрито за вашите времена, когато сърцата на хората ще охладнеят, неблагодарни, пълни с горделивост и нерелигиозни; намеренията Ми са да съживя този замиращ пламък и да променя духа им, така че веднъж излекувани да разпознаят в Мен Върховния Първосвещеник, Христос, и Царя на царете;

затова, ела при Мен и се възползвай от добрите неща, които виждаш, изпълни се с този Неизчерпаем Извор на благоденствие; не се обезсърчавай, когато хората гледат, без да разбират, че Благодатта и Милосърдието се намират между тях, моли се за тях; ледът не издържа на огъня; ще стопя този лед със Светия Си Дух, затова оповавай се на Мен и кажи:

“Бог е скоро с нас;”

твоят Любим;


1 Св. Йоан Евaнгелиста.
3 Закъснението ми беше застигнато.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message