DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Имай Ме Пръв

3 март 1995

Господи мой?

Аз Съм; мир на теб, дете Мое;

чуй Ме: в твоята нищожност мога да извърша чудеса, затова се приспособи към правилата Ми и никога не забравяй как работя; пази Ме в сърцето си и ще придобиеш Мира Ми; не забравяй никога това, което ти казах вчера! имай Ме пръв и Ми давай малко от времето си, за да продължa да пишa Посланията Cи; зарадвай Ме и издълбай Името Ми в сърцето си; Аз съм твоят Съпруг и Името Ми трябва да бъде почитано;

нека всички се около теб, които също работят за Любвеобилния Ми Химн, да се отнасят към теб, сякаш вече не си сред тях;1 плодът на твоята работа трябва да се умножи в ръцете им;2 Аз, Иисус, съм с теб; постави Ме, Васула Моя, пред всичко и над всичко в света, така че изгнанието ти да не ти изглежда толкова тежко, както сега; побързай, дете Мое, и разбери колко драгоценна си за Мен и колко си Ми скъпа; Аз съм твоят Приятел и те наблюдавам с обич и съчувствие; няма никога да те разочаровам; отнасяй се към Мен нежно, като се отзоваваше на Призивите Ми с усърдие и от все сърце; обичам те, Васула, и Аз няма никога да те изоставя; ще те укрепя, Град-Мой, с Духа Си;

ела сега и направи върху себе си знака на Кръста Ми...3 добре; ела сега,


1 Това означава да започнат да проявяват инициативи.
2 Разбрах: писанията на Истинския в Бога Живот и срещите, които провеждах, за да свидетелствам.
3 Прекръстих се с кръстче.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message