DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Венецът На Славата Ще Ми Бъде Поднесен От Изток
Обединете Датите На Великден

7 декември 1994

Яхве, колко още ще трае това изгнание?
Но зная, че Яхве е нежен
и както нежно се отнася един баща към своето дете,
така и Яхве ще се отнесе към мен.
Изведи ме вън от клеветите, които разпространиха по мой адрес, тъй като Ти си моят Арбитър.

опри се на Мен; Аз, Яхве, ще те утеша…

стръкче Мое, оформих те в Своите Дворове, за да станеш Мое Ехо и Мой мощен вестител; меч за Врага Ми;1 не се страхувай; не бях ли Аз, Яхве, твоят Авва, който те спасих? не се страхувай, Моя си и се знае, че защитавам Своите… ако угнетителите ти се съберат срещу теб, Аз ще бъда с теб; ако пък изопачат Посланието Ми, клеветейки те, ще разкривам на обществото ти, за Името Ми, все повече и повече Cвятото Лице на Сина Си върху твоето,2 както беше предречено;

угнетителите ти няма да те удавят; ще те вдигам винаги, за да радваш Сърцето Ми! ако се насъберат всички заедно, образувайки голяма сила, за да те сразят, няма да бъдеш сразена, защото си скъпоценна в Очите Ми; Духът на Мъдрост и на прозорливост ти бяха обещани, за да подтикнат сърцето ти, както и сърцата на други;3 не забеляза ли Моите триумфи?

от дълбините на същността Си, Аз, Яхве, те обичам; остави угнетителите ти да се представят и да Ми обяснят познанието ти за Моето Знание…

чуй, дъще, за теб, ще накарам братът ти от Изток да почете Името Ми; сега добий смелост; един надежден стрък ще поникне от Източния Ми Дом; докато хората ще се отнасят зле един към друг, докато човешката надменност ще се увеличава до връхна степен и докато страните ви ще продължават да бъдат заразявани от бунтовния дух, разяждайки Дома Ми на Запад като гангрена, спомнете си какво Аз, Бог, ви казах дълго преди това да стане:

венецът Ми на славата ще Ми бъде поднесен от Изток;

вземайки това предвид, имам нужда от твоето сътрудничество, дъще, от жертвата ти за Дома Ми; изпитанията ти ще бъдат многобройни, дете Мое, но ги нoси с достойнство, за да почетеш Името Ми и посредством тях накрая ще възтържествувам; ще издигна потеклото Си от Източния Дом да изведе напред единството и накрая всички нации ще се съберат под Едно Име…

- в началото4 Синът Ми те попита, дъще, кой от двата дома е по-значим, твоят или Нашият Дом; отговорът ти Ме почете и тогава се обърнах към ангелите Си и им казах: “за този отговор даден от един труп,5 ще ускоря възстановяването й, и нейното излекуване ще излекува мнозина… на нея ще поверя Интересите на Дома Си и тя ще стане темата Ми на радост, удоволствието Ми и песента Ми и ще я изпратя да провъзгласи в Името Ми Моите Послания на Мир и Обич на всички нации по земята, на светиите, както и на грешниците: “чуйте какво казва Небето, покайте се и прощавайте! ако се завърнете при Бога и възхвалите Името Му и се молите безспир, ще ви бъде простено;” тази ще бъде нейната тема;”

ах, да! Васула Моя, познавах те, преди да се родиш и знаех, че ще те изпратя насред Напастта;6 поради тази причина, от самото начало Аз и ти сключихме споразумение, за да те подготвя за твоята мисия;7

(По-късно, бях повикана от Яхве да продължи това послание, и да прибави тази част.)

… тъй като се намираш между тези, които изпращам за тази голяма война от видението, което ти дадох в началото: битката на Големия Ми Ден8 срещу трите нечисти духa, които подражават на Святата Ми Троица, образувайки помежду си триъгълник  9 тези три нечисти духа заемащи всеки по един ъгъл и които с други думи са драконът, първият и вторият звяр; големият дракон, първородната змия, познат под името дявол или Сатана, ще продължи за съвсем малко още да заблуждава света; и силата и властта, които дава на звяра, заедно с втория звяр, с други думи лъжепророкът, ще бъде повален и ще възтържествувам;

ето защо, от самото ти раждане бях ти поискал да постиш…10 накарах душата ти да се закълне пред Олтаря Ми да остане в мрак в продължение на три дена и три нощи;

кажи сега на това поколение колко Ме отвращава мъдростта им и въпреки че са станали по-скоро диви зверове, отколкото свети по Мое подобие, продължавам да горя от обич към тях; Аз съм вашият Бог и ти, поколение, въпреки че с такава готовност оскверняваш Името Ми, ти си Мое потекло; настъпват дните, когато едните ще казват на другите: “как завиждам на тези мъртъвци, как бих искал да съм на тяхно място… защо да съм между тези, които са като нажежено желязо извадено от огъня?” днес говоря в сърцето на Своето Светилище: “Словото, което произнасям не е, за да ви осъди, а да възстанови душата ви и да ви спаси;”

а ти, дъще, която избрах, ще ти помогна, това е обещанието на Светия; ще поставя с теб един ангел, така че, когато тичаш да не се уморяваш, когато ходиш, няма никога да се изтощаваш, защото ще те носи на крилeтe си, а Аз от Своя страна ще подновявам силата ти;

смелост, дъще; благославям те;

(По-късно:)

Иисус Христос, какво мога да направя за Теб?

обичай Ме… нека сърцето ти бъде Мое благоухание, благоухание, което ще поведе Домът Ми да стане един, благоухание, което може да накара малкият Ми стрък от Изток да се провикне: “Амин иска Обещанието Му да се изпълни, Възкресеният Христос е пред самите ни врати, със скръбни Очи… тъй като удвоихме агонията Му, Кръста Му и Разпятието Му;

“Светият е пред вратите ми, Братю,11 както при Богоявлението пред Своите ученици, Той ми казва: “мир на вас; както Отецът изпрати Мен, Аз изпращам теб,12 отиди сега да срещнеш своя Брат и обединете датите на Великден, тогава, ще ви дам дара на обичта и ще възстановя зрението ви; не искам да загинете в своето безумие; наистина, двойна е скръбта Ми; двойни са стенанията Ми; върви сега да облекчиш болката Ми, братю, върви да Ме прославиш, обединявайки датите на Великден;”

Васула, накрая Двете Ни Сърца ще възтържествуват;


1 Сатаната и подобните му.
2 Феномен, който става, когато Бог го желае. Бил е наблюдаван дори на видеокасети.
3 Наистина, многобройни завръщания при Бога и чудеса. И въпреки клеветите и жестоките преследвания, Посланието продължава да се разпространява в света и става все повече и повече познато. Понастоящем е преведено на 29 езика, на доброволни начала.
4 Назад, през 1986 г.
5 Духовно мъртва.
7 Имайки затворени очите ми в продължение на три дена и три нощи. Очите ми не се отваряха.
9 Знакът на Звяра, който (това делта) виждаме на някои сгради и табели, както и на други места.
10 Имайки затворени за три дена и три нощи очите ми. При раждането ми очите ми бяха слепени.
11 Римокатолиците.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message