DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Венецът На Славата Ще Ми Бъде Поднесен От Изток
Обединете Датите На Великден

7 декември 1994

Яхве, колко ще продължи това изгнание?
Но зная, че Яхве е нежен
и както нежно се отнася баща към своето дете,
така и Яхве се отнася към мен.
Измъкни ме от клеветите, които разпространяват за мен, защото Ти си моят Арбитър.

осланяй се на Мен; Аз, Яхве, ще те утеша…

стръкче Мое, оформих те в Моите Дворове, за да станеш Моето Ехо и Моят мощен вестител; меч за Врага Ми;1 не се страхувай; не бях ли Аз, Яхве, твоят Авва, който те спасих? не се страхувай, ти си Моя и се знае за Мен, че защитавам Своите… ако твоите угнетители провеждат събирания срещу теб, Аз ще бъда с теб; или ако изопачават Посланието Ми, клеветейки те, ще разкривам на обществото ти, заради Името Ми, все повече и повече Cвятото Лице на Сина Ми върху твоето,2 както беше предречено;

твоите угнетители няма да те удавят; ще те вдигам винаги, за да радваш Сърцето Ми! ако се насъберат всички заедно, образувайки голяма сила, за да те сразят, няма да бъдеш сразена, защото си скъпоценна в Очите Ми; Духът на Мъдростта и на прозрението, ти беше обещан, за да подтикнат сърцето ти, както и сърцата на други;3 не взе ли предвид Моите триумфи?

от дълбините на Моето същество, Аз, Яхве, те обичам; остави твоите угнетители да се представят и да Ми обяснят познанията ти за Моето Знание…

чуй, дъще, за теб, ще накарам твоя брат от Изток да почете Името Ми; имай смелост сега; надеждна издънка ще поникне от Източния Ми Дом; докато хората ще се отнасят зле един към друг, докато човешката надменност ще се разраства във висша степен и докато страните ви ще продължават да бъдат заразявани от бунтовния дух, разяждайки Дома Ми на Запад като гангрена, спомнете си какво Аз, Бог, ви казах много преди това да стане:

венецът Ми на славата ще Ми бъде поднесен от Изток;

именно поради това, имам нужда от твоето сътрудничество, дъще, от жертвата ти за Дома Ми; трудностите ти ще бъдат многобройни, дете Мое, но ги нoси с достойнство, за да почетеш Името Ми и чрез тях накрая ще възтържествувам; ще издигна потомството Си от Източния Дом да изведе напред единството и накрая всички нации ще се съберат под Едно Име…

- в началото4 Синът Ми те попита, дъще, кой от двата дома е по-значим, твоят или Нашият Дом; отговорът ти Ме почете и тогава се обърнах към ангелите Си и им казах: “за този отговор даден от труп,5 ще ускоря възстановяването й, и нейното излекуване ще излекува мнозина… на нея ще поверя Интересите на Дома Ми и тя ще стане радостната Ми тема, удоволствието Ми и песента Ми, и ще я изпратя да провъзгласи в Мое Име, Посланията Ми на Мир и Обич на всички нации по земята, на светиите, както и на грешниците: “чуйте какво казва Небето, покайте се и прощавайте! ако се завърнете при Бога и възхвалите Името Му и се молите безспир, ще ви бъде простено;” това ще бъде нейната тема;”

ах, да! Васула Моя, познавах те, преди да се родиш и знаех, че ще те изпратя насред Напастта;6 ето защо, от самото начало Аз и ти сключихме споразумение, за да те подготвя за твоята мисия;7

(По-късно, бях повикана от Яхве да продължи това послание, и да прибави тази част.)

… тъй като се намираш сред тези, които изпращам за тази голяма война, която видя във видението, което ти дадох в началото: битката на Големия Ми Ден8 срещу трите нечисти духa, които подражават на Святата Ми Троица, образувайки помежду си триъгълник  9 тези три нечисти духа заемащи всеки по един ъгъл и които с други думи са драконът, първият и вторият звяр; големият дракон, първородната змия, познат като дяволът или Сатаната, ще продължи за съвсем малко още да заблуждава света; и силата и властта, които дава на звяра, заедно с втория звяр, псевдоним на лъжепророка, ще бъдат повалени и Аз ще възтържествувам;

ето защо, от самото ти раждане бях ти поискал да постиш…10 накарах душата ти да се закълне пред Олтара Ми да остане в мрак в продължение на три дена и три нощи;

кажи сега на това поколение колко Ме отвращава мъдростта им и въпреки че са станали по-скоро диви зверове, отколкото свети по Мое подобие, продължавам да горя от обич към тях; Аз съм вашият Бог и ти, поколение, въпреки че с такава готовност оскверняваш Името Ми, ти си Мое потомство; настъпват дни, когато един ще казва на другия: “как завиждам на тези мъртъвци, как бих искал да съм един от тях… защо да съм между тези, които са като главня извадена от мангала?” днес говоря в сърцето на Моето Светилище: “словото, което произнасям не е за вашето осъждане, а за да възстанови душата ви и да ви спаси;”

а ти, дъще, която избрах, ще ти помогна, това е обещанието на Светия; ще поставя с теб ангел, така че, когато тичаш да не се уморяваш, когато ходиш, няма никога да се изтощаваш, защото ще те носи на крилата си, а Аз от Моя страна ще подновявам силата ти;

смелост, дъще; благославям те;

(По-късно:)

Иисус Христос, какво мога да направя за Теб?

обичай Ме… нека сърцето ти бъде Мое благоухание, благоухание, което ще привeде Дома Ми в един, благоухание, което може да накара издънката Ми от Изток да се провикне: “Амин иска Обещанието Му да се изпълни, Възкресеният Христос е пред самите ни врати, със скръб Очите Му… тъй като удвоихме агонията Му, Кръста Му и Разпятието Му;

“Светият е пред вратите ми, Братю,11 както при Богоявлението пред Неговите ученици, Той ми казва: “мир на вас; както Отецът изпрати Мен, Аз изпращам теб,12 отиди сега и срещни своя Брат и обединете датите на Великден, тогава, ще ви дам дара на обичта и ще възстановя зрението ви; не искам да загинете в собственото ви безумие; наистина, двойна е скръбта Ми; двойно е стенанието Ми; върви сега и облекчи болката Ми, братю, върви и Ме прослави, обединявайки датите на Великден;”

Васула, накрая Двете Ни Сърца ще възтържествуват;


1 Сатаната и подобните му.
2 Феномен, който става, когато Бог го желае. Бил е наблюдаван дори на видеокасети.
3 Наистина, многобройни завръщания при Бога и чудеса. И въпреки клеветите и жестоките преследвания, Посланието продължава да се разпространява в света и става все повече и повече познато. Понастоящем е преведено на 29 езика, на доброволни начала.
4 Назад, през 1986 г.
5 Духовно мъртва.
7 Имайки затворени очите ми в продължение на три дена и три нощи. Очите ми не се отваряха.
9 Знакът на Звяра, който (това делта) виждаме на някои сгради и табели, както и на други места.
10 Имайки затворени за три дена и три нощи очите ми. При раждането ми очите ми бяха слепени.
11 Римокатолиците.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message