DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание За Франция

25 ноември 1994

(Франция)

Господи мой!

Аз Съм;

опри се на Мен… мир, дете Мое; чуй и разбери: бъди зависима от могъщата Ми сила и от Безмерното Ми Милосърдие; проповядвай по начина, по който ти проповядвах; следвай сърцето на Закона;1 ще ти припомня всичко, каквото трябва да бъде казано;

(След това Иисус даде това послание за Франция.)

облякох се тези дни във вретище, за да покажа скръбта Си, не забеляза ли как поех в пустинята, търсейки най-голямата Си дъщеря?2 днес, ако поех в пустинята, търсейки те, то е, за да изпитам истинността на името ти, тъй като беше избрана първа да разпространиш Обичта Ми;

няма никога да забравя каква гордост и задоволство беше за Мен и колко покорна беше; какво стана с горещото ти усърдие, което имаше някога? преди, бях привлекателен за сърцето ти; как можа да забравиш всички благодати, които придоби от Мен, едва вчера? Дъще-на-Църквата-Ми, наследница си на Царството Ми! дойдох при теб, за да съживя предаността ти към Свещеното Ми Сърце посредством едно обещание;3 Дар-на-Отеца-Ми; пазителка някога на Моите Интереси, не Ме принуждавай да кажа: “Собствеността Ми беше предадена4 и се изпълни с администратори, вместо да позволи на Духа Ми да задържи в нея Своето седалище, cега седалището Ми бива управлявано от плът;” завърни се при Мен и поправи наново сърцето си; покай се и признай греха си в Присъствието на Отеца Ми и ще се отзова на вика ти за покаяние;


1 Тоест обичта: “Евангелизирай с обич за Обичта.”
2 Наименование дадено на Франция.
3 Франция трябва да обещае Вярност към Свещеното Сърце.
4 Продадена.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message