DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Им Разкрия Светия Си Лик
Дойдох За Болните, За Бедните

13 октомври 1994

Ето ме, Господи,
готова, колкото мога да бъда, за да Ти служа
с почит и обич.

мир на теб, душа; Васула Моя, винаги ще ти давам възможности да оповестяваш Посланията Ми, колкото и да се опитват твоите…1 или напиши по-скоро нашите преследвачи, да те спрат, няма никога да постигнат целта си… Аз съм Повелител на Небесата и Земята…

благословена на Душата Ми, позволи Ми сега да използвам отново ръката ти; ще продължа да говоря на нациите чрез твоята уста и за да те насърча, ще им разкривам от време на време Светия Си Лик; и върху теб също така ще разкрия на обществото ти славното ти тяло; тези дарове се дават от Отеца Ми, който те обича за това, че Ме обичаш; ще покажа на обществото ти блясъка на славното ти тяло,2 че едното от тях е нетленно… за да ти покажа Пътя Ми за Царството Ми, позволи Ми да те осветя;3

ще продължа да лекувам вашите болни и Името Ми ще бъде възхвалявано; чуй Ме: за да бъде възпявано Името Ми, ще се появявам често на твоето място като напомняне за Чудотворенията Ми и за реалността на Присъствието Ми; ще разкривам Себе Си върху теб, за да ви покажа на всички, че съм в теб и ти в Мен, за да повярват, че посредством словата ти, Аз Съм; Обичта, с която Отецът Ме обича, е в теб, дете Мое, ето защо съм в теб; след като спечели благоволението на Отеца Ми на Небето, сега ти даде този дар, това неизчерпаемо съкровище, което струва повече от всички съкровища на света взети заедно;

идвам отново при теб, за да чуеш Словото на Бога; Аз съм Бог; прослави Името Ми и извести на този свят, който завладях: Моите Чудеса; искам Чудесата Ми да бъдат узнати и разпространени; Небето и Земята трябва да видят Славата Ми; не се съмнявайте вече, а повярвайте сега… - ще ти отворя една важна врата;4

чуй Ме сега и напиши в Името Ми: казвам ви, спасението ще дойде при изоставените и при онези, които никога не са Ме търсили, бедните и окаяните, изоставените, и огладнелите5 се нуждаят се от вода, но вода няма; езикът им е изсъхнал от жажда; ето защо ще им дам вода със Собствената Си Ръка; не забелязахте ли как събирам окаяните? умиращите?

ще повикам грешниците и всички онези, които вашите свещеници6 ежедневно екзекутират с тежките си думи; ще превърна тъгата им в радост и когато попитат: “ами ние? можем ли и ние да наследим Царството Ти? можем ли наистина да бъдем спасени?” ще им отговоря: “молбата ви беше чута от Мен, ще ви спася и вас, ще ви спася поради голямата ви окаяност; дойдох за болните, за бедните, не беше ли го чувала това преди, дете Мое?” няма да cа онези, които Ме викат: “Господи, Господи”, но не вършат Волята Ми, в които ще се вслушам; няма да cа онези, които всекидневно говорят за основите ви, но те самите нямат, в които ще се вслушам; уви за вас, които сте богати! сега разполагате с вашите почести, но в деня на погребението ви ще бъдете лишени от Моето Царство и името ви от Книгата на Живота… а ти, дъще, не оставяй душата ти да прелита другаде, освен в Моето Сърце;

не се страхувай да провъзгласиш Милосърдния Ми Призив, почети Духа Ми! ще се увелича в теб, доколкото ще проявяваш готовност да се смаляваш, да заличаваш себе си; Делата Ми върху теб ще прославят Името Ми, ние, нас? ic;

 


1 Тук Господ се поколеба тук и каза следното.
2 Много хора в различни страни бяха свидетели на това. Видяха лицето ми много сияйно, като порцелан, сякаш излъчващо отвътре светлина и да заприличвам на младо момиче.
3 Чрез пречиствания и изпитания.
4 Не ми каза коя врата, но по-късно разбрах. Няколко дена след това отец О,Карол получи, въпреки всички препятствия, частна аудиенция с Патриарха Bартоломей в Константинопол.
5 Иисус говори в преносен смисъл. Има предвид незавърналите се при Него, заблудените овце и духовно непросветените.
6 Някои от онези, които в Гърция тъкмо се бяха обърнали към Бога от Истинския в Бога Живот и които за първи път в живота си бяха отишли да се изповядат дълбоко от сърцето си и закопнели да се завърнат в Църквата, зажаднели за Бога, бяха осъдени от своя изповедник с тежки думи, и понякога биваха заплашвани с афоризъм заради Посланията.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message