DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Духът Ми Ще Води Стъпката Ти

9 октомври 1994

Господи, доверявам Ти се. Ти си Съветникът Ми.
     Kакъв дар! Какъв дар да мога да служа на Цар!
Отвори сърцето ми, за да чуе знанието Ти,
     така че да оповестя на всички ученията Ти.

Васула, мир на теб; не изписах ли заедно с теб, за всички вас, повече от сто тетрадки,1 за да ви науча на здравото Си знание? ще Ми служиш в Дома Ми; няма да те подведа; ще ти изпратя Параклетa Си и ще ти припомни всичко, на което бях те научил;2 ще продължа да те използвам като Свой известител до края; прослави Светия си; нека устата ти да бъде като меч и да прониже сърцата на човечеството… имам нужда от последователи в тези времена и разполагам с толкова малко;

светотатствата се увеличават, дъще, и народът Ми придава все по-малко значение на Благословеното Ми Тайнство; моли се на Отеца да излее благодатите Си върху това поколение; въпреки че мнозина са Ми обърнали гръб, Гласът Ми може да ги привлече обратно при Мен, затова, продължи да бъдеш Ехото Ми… агнетата Ми трябва да чуят зова на Пастира, за да се върнат в кошарата;

- давам ти заповедтa Си: не задържай призивите Ми, тъй като Моите Интереси предхождат твоите интереси; позволи Ми да напоя тази пустиня, преди да дойде Денят Ми; позволи Ми да осветя синовете и дъщерите Си; отворих небесните запаси, за да излея в изобилие върху вас Небесната Си Манна; заклех се да не оставя никого беден, нито гладен, тъй като Благословиите Ми са богатства, Обичта Ми насищаща и Диханието на Духа Ми лечително;

остави вратите Ми отворени, показвайки към Мен послушание и вярност, и мнозина от падналите ще станат и ще тръгнат с Духа Ми, провъзгласявайки Милостта Ми; ела и черпи от Сърцето Ми; тук3 лежат всичките Ми Богатства; немощта ти е неизказана, но каква радост! защото съм Цар в немощтa ти; Духът Ми ще води сега стъпката ти; научи се как работя;

- бъди благословена, ти, която носиш Словото Ми; ic;


1 Това послание е написано в 74-та тетрадка, без да се смятат още 74 тетрадки с мои лични послания и близо още пет с посланията на ангела ми.
2 Каза ми всичко това малко преди срещата ми.
3 Иисус каза това като посочи Сърцето Си.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message