DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обичта Ми Е Безкрайна

6 октомври 1994

Дали върша нещо добро? Предана ли съм Ти, Господи мой?

(Погалих косите Му върху портрета Му от Святата Плащаница и ги целунах и се запитах дали тези неща Го обиждат.)

Обиждам ли Те?

не; харесва Ми;1 Васула,... ах, Васула, колко време ти е необходимо да Ме разбереш?2 Обичта Ми е Безкрайна!… сега, дете Мое, всичко, което вършиш за Моите Интереси, е за Славата Ми; направи това, което можеш, а Аз ще направя останалото; никога не се страхувай; зная колко можеш ти да дадеш, затова всичко, което липсва, ще го дам Аз и ще допълня останалото; Аз и ти, ние, нас, помниш ли? затова, бъди в мир;

Обичта е с теб; ic;


1 Забеляза колебанието ми.
2 Иисус го каза това с много хумор.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message