DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Горещо Мое Желание Е Западът и Изтокът Да Се Срещнат
Ще Бъде Оповестено Преброяване, Без Да Се Посъветват С Мен

5 октомври 1994

Васула Моя, следвай правилата Ми; правилата Ми са да: разкриеш богатствата Ми на цялото човечество и да позволиш на Духа Ми да бъде твоят единствен Водач; не губи смелост, Обичта Ми ще те подкрепя; чуй и пиши:

дълбокото Ми желание е Западът и Изтокът да се срещнат; нуждая се тези два стълба1 на Църквата Mи да се съберат и да укрепят Църквата Ми; Църквата Ми не може да е стабилна с един само стълб; бях им възложил да пазят Църквата Ми; но едва се бях завърнал при Отеца и разделението ви се извърши и Тялото Ми беше разкъсано от ръцете на създанията, които Отецът Ми сътвори; оттогава, бивам разтърсван от ужасни гледки;

днес, всеки благороден жест от страна на Моите създания за възстановяването на разклатения Ми Дом, дълбоко Ме вълнува; при всяка стъпка направена за единството, цялото небе се радва; с всяка молитва отправена за възстановяването на Тялото Ми, гневът на Отеца Ми намалява; благословиите Ми се изливат при всеки събор за единство в Името Ми върху онези, които поделят тези срещи;

Очите Ми бдят над онези, които Ме обичат и които въпреки тяхното несъвършенство, изпълняват горещите Ми желания; елате тогава заедно, и заедно сложете Масата, за да Ме почетете; познавате вкуса на Чашата Ми и на Хляба Ми; и двамата вкусихте Гозбата Ми; третият език все още не Ме познава напълно, но ти, който спази Преданието Ми, ти остана непреклонен;2 не беше ли чул: “братята и съюзниците са добри в смутни времена; по-добро от едното и от другото за спасението, е великодушието;”3

ускорете деня на Славата Ми; скоро ще изпратя от Изток великодушно сърце, което в своята преданост ще подпечата споразумението за мир със Запада; Суверенитетът Ми беше разделен на две и след това на парчета… колко прославени бяхте в по-ранните ви дни!

елате и възстановете Дома Ми в Един, като обедините датите на Великден… има две Сестри, които Душата Ми обича и в които се радва, въпреки, че са заобиколени от множество техни братя, които не желаят да се вслушат в тях, въпреки че душата им4 никога не е била по-близо до смъртта, те не слушат; затова, ще ги доведа и двете, Аз Самият, да почетат Името Ми и да произнесат Името Ми около един олтар, и веднага след това, братята, всички заедно, ще изпълнят обряда;

гледах с неудоволствие тези постъпки в Дома Си и ви казвам: предател ще обвърже Закона Ми и Преданието Ми и ще подчини стълба, който Ме почиташе на Запад; ще бъде оповестенo преброяване, без да се посъветват с Мен; сърцата им са решени да премахнат този стълб, преди да събера стълба от Източната Църква и да укрепя разклатения Ми Дом, решени са да си присвоят това, което не им принадлежи; как могат да забравят, че изследвам всяко сърце, за да зная какво замисля? Духът Ми копнее да ви събера, така че народът Ми, който днес ходи в мрак, да види Светлината Ми, и онези, които лежат в долината на cмъртта да могат да възкреснат;

 


1 Западът и Изтокът.
2 Непреклонен що се отнася до Преданието.
4 Душата на братята.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message