DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Молете Се За Вашите Свещеници

7 август 1994

(Родос)

Господи, хладността1 тук е непоносима. - Забеляза ли резултата от безумието ми?2 ... Видя ли заплахите, които получих по местното радио?3 Видя ли как измислиха всички тези лъжи? Ако живеех в Средновековието, щях да бъда линчувана до смърт или изгоряна на кладата!

през цялото време стоя пред теб; накрая ще възтържествувам; затова не се страхувай… отгледах те, издигнах те, за да прославиш Името Ми; миролюбивият човек ще разбере Посланието Ми на Мир;

имам в Посланията Си пасажи, които са добре прикрити и трудни за разбиране, но те са за онези, за които пророкът Исаия говори: “ще чуете много и много пъти, но няма да разберете, ще видите много и много пъти, но няма да възприемете…” тези хора са необитавани;4 те изопачават също така и Писанията; напомни на всички,5 че не могат да служат на двама господари; на господаря на света и на Мен; на Мен, който съм Господарят на Небесата; припомни им, че трябва да приложат на практика това, което научиха от Мен; не предпочитайте собственото си удоволствие пред Бога;

Свят съм и искам да живеете свято; трябва да останете твърди през цялото време, а не от време на време… дяволът дебне около вас и се е заклел да ви измами всички!

молете се за вашите свещеници,6 които са толкова слаби; гледат, без да виждат и чуват, без да слушат, в това състояние те са покварени в духа, следователно, лишени от това Послание; не се изненадвайте тогава, че изпитват недоверие към много от вас и че оспорват Словата Ми; те са Ми еднакво скъпи, както сте вие и ги обичам толкова, колкото и всички вас; уважавайте ги и се молете за тях;

в заключение ще ви кажа: спазвайте Светите Ми Правила и се въздържайте от нещата, които светът ви предлага; не давайте повод на Врага; не се хранете с неща, които не са свети, това е второто Ми предупреждение; първото беше казано от устата на онази, която записва Химна Ми на Обич…

бъдете почтени и имайте самоконтрол, за да останете в Моето благоволение, тези са условията Ми, за да Ме следвате; не Ме принуждавайте да ви кажа един ден: “не бяхте почтени;” сега, след като сте добре запознати с Моите условия, ако Ми се покорявате, следвайте Ме; никога не разрушавайте делото, което извърших върху други;7 покайте се! търсете истинността;

казвам ви наистина: тези, които се държат като езичници, ще имат своя дял, защото не само се държат като езичници, но дори аплодират тези, които се присъединяват към тях;

ако Аз, който ви обичам, не ви порицая, кой ще го направи? ако ви дадох всички тези инструкции, това е, за да опресня спомените ви и да ви припомня, че Вечно Съществуващият е Свят; ic;

(Ис. 63:3: “От хората на народа ми, никой не беше с мен.” Тъй като групите за молитва в Гърция бяха лишени от духовен ръководител (свещеник), защото никой не пожела да ги напъти, Самият Иисус Христос дойде да ги поведе. Всички свещеници се насочиха срещу двете групи за молитва, наричайки ги еретици.)

 


1 Духовната хладност.
2 Да обичам Богa до безумие и да Го провъзгласявам, свидетелствайки пред местната телевизия.
3 От страна на двама Православни свещеника, които говориха срещу мен.
4 Това означава, че душата им е като пустиня.
5 Групите за молитва в Родос и Атина.
6 Особено за онези, които са в остров Родос.
7 Да се изкушават лица току-що завърнали се при Бога, за да бъдат върнати в греха.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message