DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ти Също Ще Страдаш

23 юли 1994

(Патмос)

Васула на Свещеното Ми Сърце, благославям те;

отнасяй се към Мен като към твой приятел; никога не изоставяй мисията си, която включва писането; давай Ми време да пиша, давай Ми време да изливам върху олтара Си1 Благословиите Си, миро Мое и помазващ Мой елей; давай Ми време да те покривам с благоуханието Си: тамяна;

за да смекчиш гнева на Отеца Ми, произнасяй Името Му с почит и възхвала на Съборите; ще повикам2 и трябва да доловиш повика Ми; имай сега Мира Ми и Ме имай в ума си3 и Ме пази в сърцето си… 4приятели? чуй Ме; помни винаги това: Месията беше преследван, третиран и Той като измамник, учениците Му също; дете! идваш от Мен и след като идваш от Месията, ти също ще страдаш, както Той страдаше, не че не те бях предупредил вече, това е само напомняне;


1 Ние можем да бъдем олтара на Бога.
2 Повикване за послание.
3 Това означава: непрестанна молитва.
4 Тук Иисус се спря, след това ме погледна и попита: “приятели?” Имаше предвид: “Съгласни ли сме все още?”

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message