DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Спри Да Се Чувстваш Виновна

19 юли 1994

(Родос)

Господи?

Аз Съм;

позволи Ми да съм с теб,1 предразположи сърцето си и го съгласувай с Моето Сърце; присъствам;

Чувствам, че съм далеч зад Теб в този пробег
и почти Те губя от погледа си.
Да не би да съм пречка в божествения Ти план?
Бавя ли се ? Невярна ли съм?
Да не би да почетох земни неща?

ах, немощна си, но Планът Ми в теб ще бъде изпълнен поради жаждата ти за Мен; остани малка, за да могат намиращите се около теб да забележат Моето Величие… направи всичко, каквото ти е възможно и Аз ще направя останалото;

Успокой ме сега с пасаж от Светото Писание, моля Те.

много добре, тогава отвори Библията;2 да, приемай с готовност Словото Ми; то е твоята прехрана и те държи жива;

Васула, Сърцето Ми кърви, когато те гледам тъжна… почувствай болката Ми… искам да останеш в Мира Ми и Радостта Ми; не се измъчвай и не се сърди за неща, които не траят! сега, за Мен, отиди да се помолиш с pозарията в Църквата Свети Георги; искам да поставиш надеждата си върху Мен, тъй като съм богат на щастие; и великодушно го предоставям; събери от Мен всичко, каквото е хубаво и напълни душата си от Мен, който съм Изворът на твоето щастие; притежавам единствената истинска Радост и Живот, който трае и е действителен; довери се на съчувствието Ми и престани да се чувстваш виновна; вече съм ти простил; помни, въпреки че си напреднала, все още се учиш и продължаваш да си Моя ученичка;

Но не най-добрата.

не; но те обичам; ще те подсиля, ученичко, затова прикрепи се за Мен; Аз, Иисус, ще ти помогна; ic;


1 Чрез диктовката.
2 Направих го и прочетох.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message