DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Сътворение, Не Се Заключвай В Същия Сън Завинаги

12 април 1994

Васула, пиши: давам ти Мира Си; чуй Гласа Ми: би ли искала да служиш на своя Повелител?

Да, Господи, искам.

готова ли си да бъдеш великодушна към Мен?

Да, Господи мой.

приятелко Моя, да, ти си Моя приятелка и затова ще ти дам да ядеш от хляба на проумяване и да пиеш водата на Духа Ми; ще ти позволя да узнаеш възнамеренията Ми и невидимото, за да стане видимо за теб; пиши и кажи на нациите:

сътворение, не се заключвай в същия сън завинаги; възнамерявам да покажа святостта на великото Си Име по цялата земя, да, дори на езичниците ще покажа святостта на Името Си;1

сътворение, не са различните култури, които ви хранят и ви държат на крака, а Словото Ми, което закриля всички, които Ми се доверяват; ето защо, моля ви всички да се приближите до Мен, вие, които Ме обичате, и да наследите Царството подготвено за вас от основаването на света! не казвайте: “нашият Повелител се бави”, за да започнете след това да прегрешавате; какво ви кара да смятате, че можете да останете незабелязани в греха ви? ако Завръщането Ми се забавя, чакайте, защото ще дойде, и непременно; Повелителят ще дойде в ден, когато няма да очаквате;

днес, за Cвятото Си Име, показвам от Небето Знамението на Човешкия Син, за да го видят всички; този Небесен Флаг не ви ли е достатъчен?2 Светият Ми Дух засенчва всички съзвездия взети заедно и насочва ума ви към небесните неща, изпълвайки духа ви с чиста светлина, за да ви помогне да схванете тайнствата на Моето Знание; Светият Ми Дух е изпратен при теб, за да те укрепи, дете Мое, и да изправи пътищата на Моя народ; изливам Духа Си толкова обилно върху вас, за да ви напомня отново, че в Моето Присъствие не се възхищавам на големите, нито на влиятелните, а на благите и смирените; поколение, бях дълбоко развълнуван от глада ви,3 продължавам дълбоко да се вълнувам за всички вас…

“върни ме обратно” се провиква някой от вас към Мен; “върни ме обратно и ме възстанови;” но едва ви довеждам обратно при Мен и ви възстановявам и ви изпълвайм с добри неща, когато отново буря ви изтласква от Погледа Ми, защото все още не сте вкоренени в Мен… искате ли да се вкорените в Мен? тогава обичайте своите врагове, благославяйте своите преследвачи и се молете за тях;

ако някой от вас, които слуша сега словото на Небесното Царство и не го схваща, как тогава ще Ме последва в Дирите Ми? как тогава ще се вкорените в Мен? обърнете се към Мен, хванете Ръката Ми и позволете на Духа Ми да лъхне във вас и да ви съживи; това Дихание, което е чистото излъчване на Славата Ми; и от скала ще ви дам сърце, и от бездейни същества ще ви възкреся и ще вдъхна във вас жив дух; вместо да изразходвате усилия с такава злонамереност, ще направя духът ви да изразява сладост и нежност към другите… пазете се, иначе сърцата ви ще загрубеят от апатията и нечестивостта;

искате да Ме следвате? тогава бъдете Моето Ехо отекващо от Небето на земята; не се отнасяйте лошо един към друг, обичайте се един друг, това е свободата и я поличавате от Духа Ми; не бъдете като образ на мрака, и очаквайте да придобиете мир;

ах, поколение… идва час, когато Врагът ще ви пресее всички, всъщност този час е вече тук, Врагът издига укрепление след укрепление около Моите Традиции и навсякъде около всички вас! когато ви заобиколи и ви обгради от всички страни, ще ви изпита в пеща на отчаянието; не се самозалъгвайте и не мислете, че имате все още време; погледнете около себе си; веднага щом, по Моя Благодат, един зъл човек се отрече от злостта си и направи това, което е правилно в Очите Ми, Врагът се нахвърля върху него, използвайки всички средства, за да го обезсърчи и да го повлече обратно в Долината на смъртта… Врагът го граби отново и копае за него по-дълбок гроб… ето защо със сълзи в Очите Ми непрекъснато се провиквам към вас, както веднъж скърбях за Йерусалим: “ако само от ваша страна разбирахте на този ден Посланието за Мир! но уви, то е скрито от очите ви! и всичко това, защото не разпознахте нито Времената, нито възможността за вас, когато бос и облечен във вретище дойдох при вас да ви го предоставя в стаята ви;” ти не разбра Волята Ми, поколение, до този ден; малцина разбраха Волята Ми… поколение, все още си изпълнено със злоба;

пребъдвай в Светлината Ми и ще пребъдваш в Обичта; остани в Обичта Ми и ще носиш плодове в Обичта Ми; виждаш ли как Духът на Истината излъчва Светлината Си в небето? но толкова много вас не разбраха какво означава този текст в Писанията: “отхвърленият от зидарите камък беше този, който стана ключът на свода;”4 не казах ли, че всеки, който падне върху този камък, ще бъде разбит на парчета? всеки, на когото падне, ще бъде смазан;5

не губете състоянието на благодат, в което се намирахте някога, считайки се за правдиви, никой човек не е добър, освен Бога… не съдете грешника, казвайки: “не знае нищо за пътя на мира, нито на правдивостта”; оставете тези неща на Мен; единственият Съдник съм Аз; помолете Ме да се грижа за вас и ще го направя; молбите ви ще бъдат пренесени в облаците; умолявайте! и ще ви спася… Милостта е пред вратите ви, никога не се съмнявайте в Обичта Ми;

благославям ви всички, оставяйки Въздишката на Обичта Си върху челoтo ви;


1 Разбрах в специална скрита форма, че Господ тук се отнася до Мт 24.30: “И тогава ще се появи на небето знамението на  Човешкия Син; тогава всички хора на земята ще се удрят по гърдите…”
2 Иисус има предвид с това: Светият Му Дух, знамение преди видимото Знамение на небето.
3 Духовeн глад.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message