DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Щастлива Ли Си Да Си С Мен По Този Начин?

7 април 1994

Въпреки че все още не схващам това тайнство,
защото за мен продължава и до днес да е тайнство,
на Твоя избор за Плана Ти,
зная, че всичко, което стана с мен и продължава да става,
произхожда от Могъщата Ти Ръка!
Всемогъщи,
Ти пристъпи от Cвятото Си Небе
и продължаваш с мощни победи
с дясната Си Ръка. Ах, Господи…

Аз Съм;

до теб съм; не се страхувай, дете Мое; позволи Ми да продължа с Посланието Си и да изпълня в теб възнамеренията Си - щастлива ли си да си с Мен по този начин?

Много!

любима! любима на Душата Ми, имай Мира Ми; трудностите, които носиш на гърба си ти се дават, за да поправиш за всичкото добро, което не получавам от това поколение; нуждая се от души жертви, за да поправят и ти, дете Мое, така щедро даде своето съгласие…

Принадлежа на Теб. Ето защо от обич Ти дадох своето съгласие.

намираш се в Ръцете Ми и затова няма от какво да се страхуваш; ще те използвам свободно за Своите Възнамерения и ще отворя път за теб; Аз и ти заедно, свързани с връзки на обич, ще вървим напред да завладеем един нерелигиозен народ; благодатта ще дойде на сбирката ти в Румъния;

скъпоценна малка ти, помни винаги едно нещо: Аз, Иисус, съм с теб; обичам те, Моя ти, остатък Мой; Обичта е неизменно на твоята страна; благославям те; ела;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message