DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Познат Съм За Това, Че Уча На Греховните Пътя

28 март 1994

мир на теб; обещавам да те направя да напреднеш духовно и правейки това, чрез теб, ще направя също така да напреднат много души; остани живата Ми табела, за да могат много души в обществото ти, това общество изпълнено с лоши хора, да прочетат тайните на Сърцето Ми, тъй като съм познат за това, че уча на греховните пътя;

Самият Аз избрах тези,1 които записаха имената си в Книгата на Обичта Ми и ти казвам, по-късно ще ги възнаградя… знай, че колкото по-малки са, толкова по-голямо е вписването им;

Васула, благославям те; остави Ме да ти кажа още нещо; всички тези писания, както ги наричаш, са благословени и са Мой красив ръкописен труд; имам Своя План, любима Моя; ic;


1 Тези, които написаха предисловия, въведения и др. за “Истинския в Бога Живот”.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message