DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Печатът На Посланието

7 декември 1993

Васула на Свещеното Ми Сърце, мир на теб;

въпреки че не беше ти, която Ме потърси, облагодетелствах те и дойдох при теб, в твоята нищета; въпреки че не беше способна за тази мисия, реших да те издигна с Могъщието Си да отидеш с Посланието Ми и да завладееш един нерелигиозен и зъл свят; никога не се страхувай, тъй като съм с теб; остани Ми вярна и не позволявай на сърцето си да се вълнува, когато някои не приемат Посланието Ми; Посланието е Мое, а не твое, нали? ти трябва само да го предадеш и не се грижи за останалото; дъще, от самото начало Отецът Ми и Аз те бяхме предупредили, че ще срещнеш голяма съпротива, защото това, което спасява, е ненавиждано от света;

отново ти казвам, както никога досега: Моя служителка си и няма никога да бъдеш по-голяма от Мен, твоя Повелител; никой вестител не е по-голям от Този, който го изпраща; видя Раните Ми, ти също ще ги имаш, защото си с Мен, но не се безпокой, Обичта е на твоята страна, за да те насърчава и както Отецът Ме изпрати да дам показание за величието на Обичта Му и да прославя Името Му, така и Аз те изпращам;

бях изпратен да известя Името Му и казах, че ще продължа да Го известявам и това правя; Словото Ми е Истина; не се изненадвай, когато слизам от време на време да ти напомня за Отеца, затова сега, и ти, дъще, бъди Мой свидетел; избрах неколцина, за да покажа в тях Могъщието Си и да разкрия на света дълбините на Своите Богатства, прославяйки Името Си; в дните ви, Аз и Моята Майка се появяваме на голям брой хора; подписах с елей Името Си навсякъде върху тях, за да им позволя и на тях да изведат на добър край делото, което им възложих; моли се за тези души да могат и те да изпълнят мисията си с усърдие, за да Ме прославят;

Васула, Собственост Моя, Аз, Господ, съм твоята Сила; затова ела да черпиш от Мен, без да отлагаш, напълни ресурсите си! украсих главата ти с Трънения Си Венец и облякох тялото ти с Моя Подпис; с Пръста Си издълбах Словата Си навсякъде по теб и ти стана Моя жива Табела; дадох ти Заповедта Си: да Ми служиш и да Ме обичаш, своя Господ, с усърдие, обичай Ме, както Аз те обичам, бъди съвършена в обичта си! наредих ти да направиш Лозята Ми да благоденстват; избрах те насред нищетата ти, за да те осиновя, след това те наводних с Истинско Знание и те помазах, правейки те Своя;

въпреки че Врагът Ми, от завист, насъбра силите си срещу теб, за да те унищожи, любима Моя, ще минеш непокътната; и както слънцето и луната блестят над всички неща, Светият Ми Лик ще блесне върху теб1 като благословия, потвърждавайки, че Вечно Съществуващият е истинският и единствен Автор на

"Истинския в Бога Живот"

и че ти си Моят подарък за човечеството, това е начинът, по който ще подпечатам Своето Послание… огромни са Милосърдието и Славата Ми… ще продължа да те използвам като Свой олтар, където ще поставя всяка жертва, която ще Ми предоставяш; всичко, каквото Ми предоставиш с обич, ще смекчи и ще омилостиви гнева на Отеца Ми; и когато службите ти приключат:

Обредът ще приключи;

нищо повече не може да бъде прибавено… наистина ще бъда скоро при вас, любими;


1 Когато Христос ме заличава и се появява изцяло на мое място и мнозина от различни нации са станали свидетели.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message