DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Вън От Светилището Ми Масата Им Е Празна

6 октомври 1993

Васула, дете Мое, Аз, Яхве, ти давам Мира Си; дръж очите си приковани към Мен и ще живееш; виж, готова ли си да подновиш клетвите си за служба и вярност към Мен?

Готова съм да изпълня това, което трябва да изпълня,
Яхве, Господи мой.
Готова съм да служа и да бъда вярна
на моя Бог Яхве и Спасител.
Нека дойде Царството Ти
и нека се изпълни Волята Ти.

готова ли си все още да отидеш при онези, при които те изпращам и да бъдеш Моето Ехо?

Да, готова съм, стига да не Те загубя от погледа си, Боже мой.

винаги съм с теб… заедно, Аз и ти, ще вървим ръката ти хваната за Ръката Ми; готова ли си все още да засаждаш нови лозя и да разхубавяваш онези, които не са бил обгрижвани?

Готова съм, Авва,
стига засаждането да се извършва
от Твоята Ръка поставена върху ръката ми,
за да я води.
Желая да разхубавя лозята Ти,
така че топлите Лъчи на Божествената Ти Светлина
да блестят върху тях.

намирам се пред теб, за да те напътствам, следвай Ме в Следите Ми; ще разкрия Cвятото Си Лице и ще блесна над всички вас; готова ли си да напоиш лозята Ми?

Да, Господи мой, стига водата да идва
от Твоите Собствени Извори.

водата ще се покачи1 от Моите Собствени Извори, от Моя Престол и на Агнеца, и лозята Ми ще дадат плод и листата им никога няма да изсъхнат;2 ще бдя над новите Си лозя, Очите Ми няма никога да ги напускат; ще пуснат изящни издънки и клоните им ще дадат плод в изобилие, за да изпълнят всяка гладна уста; ще осигуря всички живи създания;

не бях ли казал,3 дъще, че Словото Ми от поточе ще се разшири в река и че реката ще започне да се излива и ще се разрасне в океан, океан на Обич? виждаш ли как предишните прорицания се сбъдват; не казах ли, че Мъдростта ще бъде твоят Възпитател, който ще те обучава, и че Ученията Ми ще се излеят като пророчество върху теб? не казах ли,4 че Аз, Бог, ще те оформя и ще те водя в Моите Събори да свидетелстваш за Мен, Всевишния? не казах ли, Васула, дъще Моя, че Словото Ми5 ще покрие земята като мъгла? не казах ли, дете Мое, че ще те преведа над морските вълни и над цялата земя и над всички хора и нации да възгласиш Химна Ми на Обич6 и да Ме прославиш? ликувай тогава в Мен! ела и Ме възхвали, дете; виждаш ли как всичките Ми предишни прорицания7 се сбъднаха;

Отецът ти е твоят Командир; Аз съм Командирът на Небесата и земята; Аз съм Командирът на цялото сътворение, изумително велик, никой и нищо не Ме надвишава; достатъчен съм за Себе Си; потекло?… Мое собствено, никой не може да се равнява на cлавата Ми; вярваш ли, че мога да съборя царе и царства, ако станеха препятствие за Химна Ми на Обич?8 обещах ти всички тези неща, много преди да станат и днес ти казвам: Аз, Бог, ще ти дам Силата Си и памет да запомниш всички Учения, които чу от Мъдростта;

въпреки, че яростни обвинения ще се посипят върху теб като градушка, не се страхувай, ще те притисна още повече към Сърцето Си и ще те закриля; Сатаната се е заел да воюва срещу теб и ти стана негов главен прицел, решен е да те спре да пророкуваш; не се страхувай от заплахите му, ще ти помогна, ще ти помогна, затова се обнадежди! ще минеш безпрепятствено и оскърбленията, които хвърля срещу теб, използвайки хора, само ще те подсилят;

на Съборите Си ще извършвам неочаквани чудеса, за да припомня на децата Си, че Аз Съм; Отецът, когото те изоставиха, никога не ги е изоставял; ще им припомня, че Присъствието Ми спасява и че Светият Ми Дух, когото те забравиха, им дава покой; ще припомня на децата Си, че Състраданието Ми не може да остане безразлично, защото съм техният Отец; ще направя сърцето им да запее за Мен и ще осъзнаят, че вън от Светилището Ми масата им е празна; ще проумеят, че вън от Светилището Ми ще се задушат от скръб и тегла; вън от Обятията Ми ще срещнат Разрушение и Смърт;

поколението ти е облагодетелствано да чуе Моя Глас; отворих Устата Си, за да говоря и да обуча необучените; решен съм да ви дам Мира Си и да ви спася; решен съм да ви уведомя, че Аз съм Отецът, а вие - Моето семе;

днес, клонките на смоковницата са меки и листата й прокарват; няма ли все още да разпознаете Времената? как е възможно толкова много от вас да не могат да четат и да проумяват Писанията? как е възможно повечето от вас да са загубили своето възприятие? не бях ли казал: останете будни? деца Мои, днес Царството Ми ви се предоставя, не отминавайте, без да Го забележите; не оставяйте също така Царството Ми да ви задмине;

не пренебрегвайте Обичта Ми; елате, винаги съм с вас;


1 Аналогия с: народът (водата) ще бъде възкресен от Светия Дух (Божия Извор).
2 Лозето представлява народа на Бога. Изворът представлява Светия Дух. Листата, които никога не изсъхват, представляват божествеността и вечния живот.
3 Назад, през 1987 г. (20 март 1987, 20 май 1987, 5 ноември 1987)
4 Hазад, през 1986 г.
5 Посланията.
6 Посланията.
7 Повечето от прорицанията бяха предречени през 1986 г.
8 Посланията.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message