DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Русия, Остани При Мен
Посвещение На Двете Сърца

18 септември 1993

(Москва - Криза в Русия.)

Господи?

Аз Съм; мир на теб;

помни, Васула Моя, Аз съм, който водя; няма от какво да се страхуваш, защото стъпките ти биват водени от Мен; въпреки това бъди предпазлива, не пропускай да споменеш, че те1 трябва да посветят Русия на Двете Ни Сърца… и Триумфът ще последва; ще дойда при тях да напоя с Духа Си сухата им земя, това няма да стане без сътресения2 и жертви; Аз, Господ, ти казвам, че бивам прославян от всяко покайващо се сърце; останете в Мен и Ми позволете да изпълня замислите Си във всички вас;3

благославям всеки един от вас; ic;

 

21 септември 1993

(Москва)

Господи, тъй като ме помоли да кажа на Руснаците да посветят страната си на Двете Сърца, моля Те, ако е възможно, да ми продиктуваш едно Посвещение на Вашите Двете Сърца. Ще го направиш ли, Господи, за да им го изпратя?

дете Мое, не трябва да си колеблива4 с Мен; да, ще ти дам едно от все сърце; пиши:

определенo в пророчествата на Словото Ти,
о, Господи, знаем, имаме доверие и вярваме,
че Триумфът на Свещеното Ти Сърце
и на Неопетненото Сърце на Мария
е в близкото бъдеще;

затова, идваме смирено да посветим нас,
семействата ни и страната ни,
на Вашите Две Свещени Сърца;

вярваме,
че посвещавайки страната ни на Теб,
мечът няма повече да се вдига от нация срещу нация
и че военните подготовки ще спрат;

вярваме,
че посвещавайки страната ни
на Любящите Ви Две Сърца,
всяка човешка гордост и арогантност,
всяко безбожие и коравосърдечие ще бъдат заличени,
и че всяко зло ще бъде заменено
от обич и добри неща;

вярваме,
че Двете Ви Свети Сърца няма да се съпротивят сега на нашите стенания и нужди,
а в Любвеобилния Си Пламък ще се вслушат в нас и ще дойдат
да излекуват дълбоките ни рани
и да ни донесат мир;

о, Свещено Сърце на Иисус
и Неопетнено Сърце на Мария,
лъхнете върху нас искра от Двете Ви Сърца,
за да възпламените сърцето ни,
направете от нацията ни
съвършена Обител за Святостта Ви;
пребъдвайте в нас и ние във Вас,
така че посредством Обичта на Двете Ви Сърца да намерим Мир, Единство и Духовен прелом;
амин;

Васула на Страданието Ми, с теб съм; Единствен, Всемогъщ, Неизменен, Верен и Истинен; Aмин те придружава;

чуй Ме: скиптрите и престолите никога не са Ме впечатлявали; ето защо Мъдростта облагодетелства бедните и необучените; чрез твоята нищожност Светият Ми Лик ще бъде разкрит; ще оставя вечен спомен на тези, на които охотно разкрих Себе Си;5

ще покажа Себе Си на обществото ти; няма да скрия, че Вечно Съществуващият е Авторът на Истинския в Бога Живот; това6 също е дар от Всевишния… а ти, дете Мое, почети Ме, своя Бог, отивайки без страх на съборите да показваш Моето Величие; изричай на висок глас пророчествата, които Аз Самият ти дадох по Мое Нареждане и като мълния ще ги оставя да стигнат до четирите краища на земята;

бъди великодушна, давайки Ми времето си и отиди там, където е необходима помощ; никога не проявявай пристрастие; върви сега с вяра и бъди завинаги свидетел; Аз, Господ, Светият, ще разговарям винаги с теб; и по този начин,7 да! ела;


1 Руснаците.
2 Четири дена след това, на 22 септември 1993, кризата в Москва беше на своя връх.
3 Отец Майкъл О,Карол, отец Ролф и мен.
4 Бях се поколебала да му го поискам.
5 Когато Иисус ме заличава и разкрива Себе Си по време на срещи или събирания.
6 Фактът, че се показва по този начин, появявайки се.
7 Иисус каза “И по този начин”, тъй като се колебаех, не знаейки дали ще продължи да разговаря с мен само в устна или също и в писмена форма.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message