DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Не Е Трудно Да Следвате Закона Ми, Ако Истински Ме Обичате
Молитва

18 май 1993

(Израел)

(Послание дадено за Kанадските поклонници.)

Васула Моя, имай Мира Ми;

казвам ти, толкова обичана от Мен и толкова облагодетелствана от Отеца Ми, Аз, Иисус от Назарет, те освободих, освободих ви всички; възхвалете Ме и се молете за онези, чиито сърца продължават да са отдалечени от Моето и са заловени от света; казвам ви сериозно: дните са преброени и Този, когото очаквате ще дойде внезапно върху вас! затова бъдете подготвени… и живейте всеки ден, сякаш е последният ви ден на земята;

прославих Отеца Си, няма ли и вие да Ме прославите? действително Аз, вашият Спасител, ви доведох да следвате Моите Стъпки;1 казвам ви, който Ми служи, трябва докрай да Ме следва, който Ме търси, ще намери Живота, който се вслушва в Гласа Ми и в Словата Ми, ще понесе изпитанията, без да се оплаква; не е трудно да следвате Закона Ми, ако истински Ме обичате; обичта побеждава, обичта е явна, обичта търпеливо понася, затова, елате и не Ми отказвайте нищо; не се страхувайте, Сърцето Ми е Бездна на Обич;

благославям ви от дъното на Сърцето Си, малки приятели;

(По-късно:)

мир на теб; повтори след Мен тези слова:

Иисус, Светлина моя, Иисус, Водителю мой,
обичам Те, защото ми показа Пътя;
Свети Дух, Свети мой Другарю и Приятелю мой,
Ти, който шепнеш в ухото ми
съвет, мъдрост и утеха,
обичам Те, защото позволи на очите ми да видят и да чуят,
боготворя Те, защото ме възкреси и стана,
о, Сладка Мана от Небето,
насъщния ми Хляб,
Ти утеши отчаяната ми и жалка душа.
грижиш се за мен в тази пустиня
и бдиш за моите нужди,
pазпалваш в буен пламък
Даровете Си за цялото човечество,
за Славата на Пресвятата Троица,
дай нa всички наc благодатта да се посветим,
да се покорим на Твоите повели
и Законът Ти да стане наша радост;
амин;

добре; обичам те и те благославям; твоят Любим; ic;


1 Иисус има пред вид: дирите Му в Неговата родина.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message