DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Разкривам На Света Своето Милосърдие И Своята Обич

10 май 1993

О, Яхве,
защо си отново така далеч от мен?
Премахни от сърцето ми това отчаяние!
Хвърли бегъл поглед на помощник робинята Си!

Яхве е Моето Име и е Свято;1 давам ти Мира Си; Васула, твоят Отец ти говори, така че да повториш на свой ред Словата Ми на всички нации, разкривайки Светия Ми Лик, разкривайки всички тайни, които прошепнах в ухото ти; разкривам на света Своето Милосърдие и Своята Обич; идвам да спася угнетените от ръката на Угнетителя и Измамника;

не оставяй сърцето си да те вълнува, дете Мое; вдигни отново към Мен отчаяния си глас, ти ще се молиш, а Аз, твоят Авва, ще те слушам! вдигни очите си към Мен, дете Мое, и узнай, че съм твоята Защита и твоят Щит! вдигни сърцето си при Мен без страх от тъмнината и мрака, които те заобикалят, няма да позволя сърцето ти да затъне;

прескъпо дете, не си без Баща, чувствай Присъствието Ми; Вечно Съществуващият, Който Съм Аз, е с теб, затова, вдигни духа си при Мен с радост и се възрадвай на Присъствието Ми; радвай се, тъй като Светият Ми Дух, истински Посредник и Защитник, ще склони да защити твоята кауза, затова, накъде се направляват твоите угнетители?

Яхве, Боже мой,
словата ми бяха лекомислени,
но се затруднявам да следвам
Стъпката на Любимия Ти Син, Иисус,
страхувам се да не съм назад в това дело
и да не би да Го изгубя от погледа си!

не се страхувай, искам да разчиташ на мощната Ми Сила; върви в мир;

11 май 1993

Ето ме, Господи, плачейки отново на Рамото Ти.
Аз съм новият Йов на нашите времена, пълна с тъжби…

не познаваш Йов, ако смяташ, че понасяш това, което Йов понесе…


1 Почувствах да се излива върху мен Божията обич…

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message