DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ако Човек Не Се Възроди, Не Може Да Види Царството Ми

6 май 1993

дете Мое, Аз, Яхве, те благославям;

Царството Ми е за чистите в сърцето, те са, които виждат Красотата Ми! онези, дете Мое, които не могат да разпознаят Cветия Ми Лик сега, когато говоря, са онези, които Мъдростта Ми избягва; ако не дойдат като деца, нищо, нищо няма никога да им бъде разкрито; затова, моли се за тези души заслепени от собствената им мъдрост; не си ли чувала, че Мъдростта ще издигне бедните и ще им даде място с големите?

моли се особено за онези, които казват, че “виждат” и които осъждат Светия Ми Дух в тези Послания, защото по този начин преследваха Любимия Ми Син и пророците преди Него; ако човек не се възроди, не може да види Царството Ми;

ела, давам ти Мира Си, вярвай Ми…

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message