DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Нека Маната Ми Да Изпълни Устата Ви

8 април 1993

Господи, Боже мой,
Ти знаеш, че лъжа не трябва да бъде намерена върху устните ми,
Ти, който можеш да прекараш през сито душата ми и да изследваш греховете ми,
знаеш, че съм невинна, а не виновна за всички тези обвинения, с които ме осъждат.
Не ме ли дари със Своя Дух?

град Мой! любима Моя! Аз съм Този, който те води да вървиш в Дирите Ми и в Светлината Ми; дойдох да ти кажа, че не си сама; виждаш ли? Обятията Ми са като Огнена стена около теб; и ти казвам, не търси славата на хората, тъй като, който бива хвален от хората е отблъскващ в Очите Ми; затова, остави ги да те гонят, остави ги да те преследват и, агне Мое, не се страхувай от тези, които убиват тялото и след това не могат нищо повече; ще ти кажа от кого да се страхуваш; страхувай се от този, който след като е убил, има силата да захвърли в ада;

благослови Ме, по-скоро, тъй като все още крия тези неща, които ти научих, от учените и умните, а ги разкривам на простодушни деца, защото това Ми харесва и радва Душата Ми! знай, че който те докосне,1 докосва зеницата на Окото Ми! Васула Моя, направи, каквото ти е възможно да се представиш в Присъствието Ми като душа преминала изпитанията си с вяра; покажи Ми, че ще останеш устойчива като дърво добре вкоренено в Истината, Обичта, Вярата и Надеждата, и че когато дойда да вкуся плода ти, да мога да се възрадвам! предпочитай да страдаш вместо да се отдаваш на слабостите на плътта си, дете Мое; никой няма да успее да те отдели от Мен, затова радвай се!

горко2 на света, който поставя препятствия за Моето Послание! и още повече на човека, който ги поставя! Васула… чрез теб ще покажа Своята Слава; ако няколко враждебни души те заобикалят, бъди за тях като меч с две остриета пронизващ Лъжата; моли се тази Небесна Храна давана от Духа Ми да бъде раздадена на изгладнелите и бедните; нека Моята Мана да изпълни устата ви! а ти,3 която Душата Ми хвърля като мрежа във всяка нация…4 “име стенахорименос пара поли; аврио ине и проти ставроси, ке пали, о Йос Му та ксанаставроти се епта мерес…”

ще облека Небесата в черно… моли се за обединяването на датите на Великден; бъди в Мира Ми; Аз, Яхве, те обичам, провъзгласи без страх Словото Ми! ела;


1 Това означава, да ме измъчва.
2 Внезапно Бог промени тон.
3 Почувствах как Гласът на Бога се натъжи, почувствах Го тъжен.
4 Бог ми говори на езика ми (на гръцки), казвайки: “Много съм натъжен, утре е първото разпятие и след това отново Синът Ми ще бъде разпънат, след седем дена…” Поради двете дати на Великден.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message