DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Живата Вода И Аз Съм, Който Те Държи Жива
Възстановете Дома Ми С Обич

19 март 1993

(Както се бавех тази сутрин, видях Господа и Той каза: “и кога ще решиш да дойдеш при Мен?”)

Васула, Аз, Иисус, ти давам Мира Си; цвете, кажи Ми, може ли едно цвете да оцелее без вода? не? Аз съм Живата Вода и Аз съм, който те държи жива;

Понякога, Господи, като че ли се отдръпваш от мен и ме изоставяш в ръцете на Твоите и моите преследвачи. Изглежда, сякаш имат силата да убият. Изпълнявам ли Волята Ти? Може би не, може би правя обратното.

смяташ ли, че ще го допусна?

Понякога допускаш неща, които ни изненадват и това, което само можем да кажем тогава, е: “Е, Бог има Своите съображения. Бог позволи това да стане и честно казано, за нас това е загадка.”

радвам се, че си откровена с Мен; вярно е, че позволявам да се случват известни неща, но те са за по-голямата Ми слава; откакто ти и Аз слючихме споразумение за Вярност, няма да позволя, каквото и да е  да се изправи между теб и Мен; искам да излекувам това поколение чрез Моята Жертва и за Моя Радост намерих това, което винаги исках;

търсех неразделено сърце и когато намерих сърцето ти, реших да го покоря… (смелост), бях тръгнал да намеря внимателно ухо и го намерих; след това, Мъдростта Ми винаги беше давана на простодушни деца, както знаеш, ето защо Отецът с удоволствие ти даде Мъдростта;

Наистина ли?

(Това беше много спонтанно.)

съмняваш ли се?

Не!

Съчувствието на Отеца е Огромно и въпреки че поведението ти беше просто ужасяващо, Той събори в теб враговете Си, след това премахна люспите от очите ти, за да видиш Красотата Ми, и Аз възкликнах от все Сърце: ела! ела с Мен, приготвих за теб маса, няма вече да изпитваш глад и ще поделя с теб Чашата Си; Домът Ми ще бъде твой Дом и заедно ще тръгнем да завладеем един нерелигиозен народ; няма никога да скрия Лицето Си от теб, но ти също ще се отзоваваш на Моите искания;

възстановете Дома Ми с обич,1 така че всички да разпознаят във вас Моето отражение; нека кажат за вас всички устни: “наистина те са светият народ на Бога;” а ти, казвам ти сериозно, както го бях казал веднъж: ако ръката ти или кракът ти бъдат причина да прегрешиш, отсечи го и го изхвърли; по-добре е да влезеш в живота осакатен или куц, отколкото да имаш две ръце или два крака и да бъдеш хвърлен във вечния огън; отворете сърцата си, не ума си! отворете се на вашия Цар, позволете Ми да влезна в сърцето ви и ще изпълня сърцето ви с радост!

разбери, дете Мое, че единственото ти оръжие да не загинеш, е молитвата; питам всеки един от вас: кой истински Ме търси? кой от вас би искал да подели Чашата Ми? Чаша на Разделение, Чаша на Раздори? обзет съм от мъка; Сърцето на вашия Спасител е разкъсано до неузнаваемост;

когато се завърна, колко вяра ще е останала? когато се завърна, ще ви намеря ли, приятели Мои, различни от това, което искам да бъдете? ще имате ли все още езика и Преданията, които ви дадох? или ще говорите като философи и ще проповядвате от Вавилонска Кула?

кажете Ми, какво стана с Духа, с който ви дарих? - квасът ви е същият като на Фарисеите и Садукеите; говорите за Закона, но не Го носите в сърцето си; Моят Закон е жив! маловерни хора! чрез разсъжденията на вашия дух, направихте Словото Ми равно на нула и празно; казвам ви, сърцето ви е толкова далеч от Мен, колкото са небесата от земята, защото пренебрегнахте по-важните въпроси на Закона, обичта, покаянието, милостта, добрата вяра! кой от вас, които проповядвате в Името Ми, наистина обича своите врагове?

деца Мои, колко трудно е да се влезне в Царството Ми! народе Мой, какво направи от Езика на Кръста Ми? колко още ще трябва да понасям измамните учения или тази мерзост, която издигате в Храма Ми? виждате ли, днес ви позволявам да видите чудотворения,2 дори езичниците започват да ги виждат,3 за пореден път се смилих над вас; Аз, вашият Бог, ви говоря днес, не затваряйте вратата си в Лицето Ми…

За кого говориш, Господи?

за онези, които поделят масата Ми… и ти, избран Мой град, не се мятай и не се извивай в Ръцете Ми; остави Ме да те ръководя, както Аз искам, за да изпълня Своя План;

Обичта те благославя;

5 април 1993

Блажен е, който Ти се доверява!

и блажен е този, който Ме слуша! мир на теб; верността е това, което Ме радва; ах, дъще… душа на Моето предпочитание, бих ли ти отказал някога, ако поискаш в Името Ми? никога! Аз и ти, ще продължим пътуването ни ръка за ръка; ако се почувстваш уморена по пътя, опри се на Мен; ако краката ти не те държат, ще те нося на Раменете Си; ако ожаднееш или огладнееш, ще ти осигуря Небесна Мана; слушай Гласа Ми и няма да сбъркаш; ще поощрявам сърцето ти и ще го карам да пее от радост;

Обичта е на път да се върне, опитай се да разбереш… Аз съм Лозата и вие клоните, Аз съм вашият Повелител и ви водя един по един в Дома Си;

обичам ви нежно, всеки един от вас;


1 Иисус се обръща към всеки един.
2 Изливането на Светия Дух.
3 Откровения и появявания на нехристияни.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message