DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

A Сега Според Страданието Си, Ще Те Назова Васула-На-Страданието-На-Иисус

2 март 1993

мир на теб;

посвети днес всяка минута от живота си на Мен, Свещеното Сърце; Васула Моя, казвам ти: живей сякаш е последният ти ден на земята; трябва да направиш всичко възможно, за да живееш свято; всяко нарушение на Закона Ми от твоя страна ще бъде ужасно в Очите Ми! разбра ли, Васула Моя, ужасно… подвластна на греха, не изоставяй никога правилата Ми;

всяко приношение доставено Ми с обич ще бъде използувано за спасението на душите; подвластна на слабостта, опри се на Мен и имай доверие във Вечното Ми Могъщие; бъди вкоренена в Свещеното Ми Сърце, за да придобиеш сила и светлина; виж, не те ли облагодетелствах, разкривайки ти Лицето Си и показвайки ти всички Съкровища на Свещеното Ми Сърце? тази Слава на Църквата Ми? и разкривайки на теб Лицето Си, разкрих Го на милиони други; Иисус е Моето Име и ти си Моя завинаги, a сега според Страданието Си, ще те назова Васула-на-Страданието-на-Иисуси така, Васула-на-Страданието-Ми, моли се с Мен, тъй като периодът на Постите ще бъде тежък за Мен;

обърни се към Отеца, изричайки след Мен тези слова:

Вечни Отецо,
нека се свети Името Ти,
който Те познава, има вечен Живот,
който Те познава, познава Истината,
Всемъдри Отецо,
освети ме със Светия Си Дух,
за да може сърцето ми да изрече
слова пълни с мъдрост;

Единствен и Съвършен,
Извор на Върховна Обич,
Твое Величество, очаровай сърцето ми,
за да Те възхвалява ден и нощ;

Извор на Смирна и Алое,
дай аромат на жалката ми душа
с финото Си благоухание,
така че, когато срещна
своя Цар и Твой Любим Син,
да не извърне Очите Си от мен;

който те познава, е в Светлината Ти,
тази Светлина, която ми показва Пътя
и ме води в Стъпките на Любимия Ти Син;

Извор на Жива Вода, ела,
ела да ме потопиш, мен, Своето дете,
в Пороя Си бликащ в изобилие
от Твоето Светилище;

о, Боже! обичам Те до сълзи!
нека жалката ми душа закопнее
за всичко, каквото е Свято,
нека душата ми да вкуси Нежността Ти,
Яхве, Ти си моят Бог,
възхвалявам Името Ти,
тъй като хвърли поглед върху жалката ми душа
и я изпълни с блясъка на Славата Си;

сърцето ми Те възпява, Отецо,
духът ми се радва в Духа Ти;
о, Боже, Отецо мой,
позволи на душата ми да падне в Любвеобилните Ти Обятия,
поставяйки Печата Си върху сърцето ми,
за да стане обичта ми към Теб
по-силна от самата Смърт; амин;

бъди като извор, дете Мое, за да напоиш сухите земи;

Всемогъщи Боже,
позволи на душата ми да проникне в Теб.
B Теб намерих истински Мир, Отецо.
Яхве, Господи мой,
Господарю от самото начало.

Вечер, сутрин, обед, обичам, жадувам за Светия,
чийто Пръст докосна сърцето ми
и който с един само Свой Поглед очарова сърцето ми.
Господи, сега стоя пред Теб, достойна за съжаление,
все още пленница на този пустош,
ела на моята страна, тъй като толкова много преследвачи искат откуп за мен…

бъди като дърво посадено покрай воден извор, не си без надзор; Аз Самият съм твоят Пазач;

Сега се провиквам към своя Спасител:
Иисус! Свещено Сърце!
Ти, който потопи душата ми в кръщение на Обич,
не оставяй душата ми да Те разочарова!

Аз съм и твой Пазач;1 знае се, че защищавам най-бедните и ги спасявам от техните потисници, на теб дадох Чашата Си да пиеш от Нея заедно с Мен… знаеш ли защо дойдох при теб? не се страхувай, мир на теб; дойдох при теб, за да излея чрез теб Безмерната Си Обич върху това поколение;

дойдох също така да ви напомня, че Принцът на Мира идва; от пътя, в който си отиде, ще се завърне; сигурно е, като зората, че ще дойда; дойдох също така да кажа на всеки един какво е написано в Книгата на Истината2 и да обясня с прости слова това, което не сте разбрали;

Отецът Ми те облагодетелства да носиш с Мен Кръста на Единството и Помирението и да пресечеш тази пустиня заедно с Мен, един до друг; Всемогъщият направи големи неща в теб; ще направя така, че Гласът Ми да бъде чут навсякъде независимо от съпротивленията;

чуй, Василики, за впечатлителните рани нанесени ти от твоите обвинители, които в действителност са Мои обвинители, възнаграждението ти ще бъде голямо на небето; не мога да ти отнема това благоволение;3 с тези търговци,4 Справедливостта Ми ще стигне Своя апогей, тъй като наистина тези търговци предизвикаха отстъпничество в Църквата Ми, размениха Истината с една Лъжа;

Очите Ми виждат всичко и Ушите Ми чуват всичко; видях в светилището Ми да се извършват ужаси от същите онези, които те обвиняват; моли се за душите им, дете Мое; измамата е техният принцип на поведение; а, не, не са се помирили; не спират нито за момент да видят, че зная всичко за злостта им! сърцата им са възпламенени като буен огън в разгорещеността на заговора им да те унищожат заедно с Моите Послания; заговарят заедно;5 личният интерес, дъще, ги кара да се стремят да заглушат Гласа Ми идващ чрез теб! измама и гнет изпълват устата им; може да опъват лъка си и да се прицелват в теб, но оръжията, които подготвиха, ще ги убият един след друг, освен ако се покаят и се помирят с Мен;

на тези търговци казвам: “богатството ти ще бъде завзето… и облечен в уплаха ще седнеш гол на земята; ако се отречеш от всичките си прегрешения, които извърши, ще ти бъде простено; не остава много време вече! избягвай да вършиш злото и се завърни при Мен; защо си толкова загрижен да умреш, Търговецо? не Ми доставя никакво удоволствие да те снижавам, ти, който произхождаш от Дома Ми - покай се и ще живееш! Ръката на Отеца е протегната за благословия върху всички онези, които Го търсят, Търговецо; пости, измоли Отеца за Неговото благоволение и Той ще чуе;”

а на теб, дъще, казвам: остани твърда, бъди крепка и продължи да бъдеш Моето Ехо; бъди като меч с две остриета и провъзгласи Посланието Ми със сила и усърдие; моли се със сърцето си за завръщането на света при Мен, да признаят нациите Нежността на Светия Ми Дух; нека видят посредством тези Послания Моята Обич, Моя Мир, Моето Търпение, Моето Милосърдие и Моята Вярност; бъди безстрашна и имай наум, че съм с теб и пред теб; прегърни Кръста Ми, който ще те отведе на небето; разбуди за живот Църквата Ми и възрадвай Душата Ми;

върви в мир и изпълни останалите си дребни занимания; покани Ме да ги поделя с теб; Аз, Иисус, те благославям; благослови Ме и Ме възхвали;

Възхвален да е Господ. Прославен да е Господ Иисус.


1 Сега ми отговаря Иисус.
2 Разбрах, Писанията.
3 Иисус има пред вид, че като им позволява да ме нападат, ми прави благоволение, тъй като небето ще ми се отплати, ще ме възнагради.
4 Търговци: в този случай обвинителите ми от Канада. Търговци: гонителите на Светия Дух. Търговци: символично, това са “чакалите” работещи в “мрака” на нощта. Търговци: може да представляват втория звяр от Откр. 13, отнасяйки се до църковното масонство. Търговци: рационалистическият дух отстъпил във вярата и неплодоносен. Търговци: библейски термин за лице, което разменя Истината за една Лъжа. Означава също така духa на бунтовност, днешните лъжеучители и лъжепророци, за чието идване в последните дни Иисус ни беше предупредил. Св. Павел беше казал: “Затова учим не, както се учи философия, а както ни учи Духът: учим с Духа духовните неща.” (1 Кор. 2:13.)
5 Разбрах, че принадлежат на една клика.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message