DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

A Сега Според Страданието Си, Ще Те Назова Васула-На-Страданието-На-Иисус

2 март 1993

мир на теб;

посвети днес всяка минута от живота си на Мен, Свещеното Сърце; Васула Моя, казвам ти: живей така, сякаш е последният ти ден на земята; трябва да направиш всичко възможно, за да живееш свято; всяко нарушение на Закона Ми от твоя страна ще бъде ужасно в Очите Ми! разбра ли, Васула Моя, ужасно… подвластна на греха, не изоставяй никога правилата Ми;

всяко приношение дадено Ми с обич ще бъде използвано за спасението на душите; подвластна на слабостта, опри се на Мен и се довери на Вечното Ми Могъщие; бъди вкоренена в Свещеното Ми Сърце, за да придобиеш сила и светлина; виж, не те ли облагодетелствах, разкривайки ти Лицето Си и показвайки ти всички Съкровища на Свещеното Ми Сърце? тази Слава на Църквата Ми? и разкривайки на теб Лицето Си, разкрих Го на милиони други; Иисус е Моето Име и ти си Моя завинаги, a сега според Страданието Си, ще те назова Васула-на-Страданието-на-Иисуси така, Васула-на-Страданието-Ми, моли се с Мен, тъй като това време на Великия пост ще бъде тежко за Мен;

обърни се към Отеца и кажи след Мен тези думи:

Вечни Отецо,
нека се свети Името Ти,
който Те познава, има вечен Живот,
който Те познава, познава Истината,
Отецо на цялата Мъдрост,
освети ме със Светия Си Дух,
за да може сърцето ми да изрече
думи пълни с мъдрост;

Уникален и Съвършен,
Източник на Върховна Обич,
Твое Величество, очаровай сърцето ми,
за да Те възхвалява ден и нощ;

Извор на Смирна и Алое,
ароматизирай жалката ми душа
с финото Си благоухание,
така че, когато срещна
моя Цар и Твой Любим Син,
да не отвърне Очите Си от мен;

който те познава, е в Светлината Ти,
тази Светлина, която ми показва Пътя
и ме тегли  в Стъпките на Любимия Ти Син;

Извор на Жива Вода, ела,
ела да ме потопиш, мен, Своето дете,
в Пороя Си бликащ в изобилие
от Твоето Светилище;

о, Боже! обичам Те до сълзи!
нека окаяната ми душа да копнее
за всичко, което е Свято,
нека душата ми да вкуси Нежността Ти,
Яхве, Ти си моят Бог,
възхвалявам Името Ти,
тъй като хвърли поглед на жалката ми душа
и я изпълни със сияниетона Твоята Слава;

сърцето ми Те възпява, Отецо,
духът ми се радва в Духа Ти;
о, Боже, Отецо мой,
позволи на душата ми да падне в Любящите Ти Обятия,
като поставиш Печата Си върху сърцето ми,
за да стане обичта ми към Теб
по-силна от самата Смърт; амин;

бъди като извор, дете Мое, за да напояваш сухите земи;

Всемогъщи Боже,
позволи на душата ми да проникне в Теб.
B Теб намерих истински Мир, Отецо.
Яхве, Господи мой,
Суверен от самото начало.

Вечер, сутрин, обед, обичам, жадувам за Светия,
чийто Пръст докосна сърцето ми
и който с един само Свой Поглед очарова сърцето ми.
Господи, сега стоя пред Теб, достойна за съжаление,
все още пленница на тази пустош,
ела на моята страна, тъй като толкова много преследвачи искат откуп за мен…

бъди като дърво засадено покрай воден извор, не си без надзор; Аз Самият съм твоят Пазач;

Сега се провиквам към своя Спасител:
Иисус! Свещено Сърце!
Ти, който потопи душата ми в кръщение на Обич,
не оставяй душата ми да Те разочарова!

Аз съм и твоят Пазач;1 знае се, че защитавам най-бедните и ги спасявам от техните потисници, на теб дадох Чашата Си да пиеш от Нея заедно с Мен… знаеш ли защо дойдох при теб? не се страхувай, мир на теб; дойдох при теб, за да излея чрез теб Безмерната Си Обич върху това поколение;

дойдох също така да ви напомня, че Принцът на Мира идва; по пътя, по който си отиде, ще се върне; сигурно е, като зората, че ще дойда; дойдох също така да кажа на всички какво е написано в Книгата на Истината2 и да обясня с прости думи това, което не сте разбрали;

Отецът Ми те облагодетелства да носиш с Мен Кръста на Единството и Помирението и да прекосиш тази пустиня с Мен, рамо до рамо; Всемогъщият направи големи неща за теб; ще направя така, че Гласът Ми да бъде чут навсякъде независимо от опозициите;

чуй, Василики, за впечатлителните рани нанесени ти от твоите обвинители, които в действителност са Мои обвинители, възнаграждението ти ще бъде голямо на небето; не мога да ти спестя това благоволение;3 с тези търговци,4 Справедливостта Ми ще стигне своя връх, тъй като наистина тези търговци, които отстъпиха в Църквата Ми, размениха Истината за Лъжа;

Очите Ми виждат всичко и Ушите Ми чуват всичко; видях в светилището Ми ужаси от същите онези, които те обвиняват; моли се за душите им, дете Мое; измамата е техният принцип на поведение; а, не, не са се помирили; те никога не спират, за да помислят, че зная всичко за цялото им нечестие! сърцата им пламтят като буен огън в разгорещеността на заговора им да те унищожат заедно с Моите Послания; заговарят заедно;5 това е, дъще, личният интерес, който ги кара да се стремят да заглушат Гласа Ми идващ чрез теб! измама и гнет изпълват устата им; може да огъват лъка си и да се прицелват в теб, но оръжията, които са подготвили, ще ги убият един след друг, освен ако се покаят и се помирят с Мен;

на тези търговци казвам: “богатството ти ще бъде иззето… и облечен в ужас ще седнеш гол на земята; ако се отречеш от всички грехове, които извърши, ще ти бъде простено; не остава много време! избягвай да вършиш злото и се върни при Мен; защо си толкова загрижен да умреш, Търговецо? не Ми доставя никакво удоволствие да те понижавам, ти, който идваш от Дома Ми - покай се и ще живееш! Ръката на Отеца е протегната за благословия над всички, които Го търсят, Търговецо; бързо умоли Отеца за Неговото благоволение и Той ще чуе;”

а на теб, дъще, казвам: остани твърда, бъди крепка и продължи да бъдеш Моето Ехо; бъди като меч с две остриета и провъзгласи Посланието Ми със сила и усърдие; моли се със сърцето си за завръщането на света при Мен, така че нациите да признаят Нежността на Светия Ми Дух; нека видят чрез тези Послания Моята Обич, Моя Мир, Моето Търпение, Моята Милост и Моята Вярност; бъди безстрашна и имай наум, че съм с теб и пред теб; прегърни Кръста Ми, който ще те отведе на небето; съживи Църквата Ми и възрадвай Душата Ми;

върви в мир и изпълни другите си дребни задължения; покани Ме да ги поделя с теб; Аз, Иисус, те благославям; благослови Ме и Ме възхвали;

Възхвален да е Господ. Прославен да е Господ Иисус.


1 Сега ми отговаря Иисус.
2 Разбрах, Писанията.
3 Иисус има предвид, че като им позволява да ме нападат, те ми правят услуга, тъй като небето ще ми се отплати, ще ме възнагради.
4 Търговци: в този контекст обвинителите ми от Канада. Търговци: преследвачите на Светия Дух. Търговци: символично, това са “чакалите” работещи в “мрака” на нощта. Търговци: може да представляват втория звяр от Откр. 13, отнасяйки се до църковното масонство. Търговци: рационалистичния дух отстъпил и сух. Търговци: библейски термин за лице, което разменя Истината за Лъжа. Означава също така: духa на бунт, днешните лъжеучители и лъжепророци, за които в последните дни Иисус ни беше предупредил. Св. Павел беше казал: “Затова учим не по начина, по който се преподава философията, а по начина, по който ни учи Духът: учим с Духа духовните неща.” (1 Кор. 2:13.)
5 Разбрах, че принадлежат на една клика.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message