DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Кога Ще Оповестят Всички Единодушно Решение За Празнуването На Великденския Празник На Една Дата?

21 декември 1992

(Прочетено през седмицата за единството в Лос Анджелис и Сакраменто.)

дъще на Свещеното Ми Сърце, бих искал да пишеш; чуй Гласа Ми от небето;

Словата Ми за Помирение, Мир и Единство не бяха чути, нито зачетени; говорих веднъж и няма да говоря отново; няма да добавя нищо ново;

Господи, изглежда не е лесно...1

искам този път, през януари, гласът ти да изгърми!2 искам гласът ти да изгърми повече отвсякога! ще говориш от Мое име; нека целият свят да чуе: дните сега са преброени, не остава много време и благодатта обгърнала човечеството внезапно и изведнъж ще приключи… това ще стане, за да осъзнае светът колко големи бяха Милостта и Добрината Ми, които се стичаха отгоре година след година…

кажи на тези, които работят за единството да вдигнат очите си към небесата; виждаш ли колко са далеч от земята? толкова далеч са сърцата на едните от другите; ето как са далеч един от друг;3 кога ще оповестят всички единодушно решение за празнуването на Великденския празник на една дата?

уморих се да слушам любезния им език, възможно е за тях да е подходящ и красноречив, но за Мен звучи като гонгов удар, защото е празен и кух; дойдох да им говоря, в началото от загриженост, след това от съжаление, но до днес все още никой не е понижил гласа си, за да чуе Моя Глас;

уви за вас, които казвате, че сте на Моята слежба, въпреки това пречите на Царството Ми да намери единство и стабилност! но не сте вие, които ще съберете Царството Ми… тъй като вие нищо не разбирате и няма никога да разберете… ако въпреки небесните Ми призиви вие не прониквате в дълбините на Сърцето Ми, как бихте разплели доводите на Ума Ми, как бихте проумели Богатствата на Свещеното Ми Сърце?

не говорих в притчи, нито говорих в загадки; използвах ясни думи, за да ви говоря; укорих длъжностните лица и ги събрах, за да им говоря,4 но дали спазиха подбудите на Сърцето Ми? задачата им беше да отправят официален апел; укорих властите;5 не бях дошъл в този ден6 да ги нападна, а да им поднеса елей, за да напълнят светилниците си от страх да не би да бъде нанесена по-голяма вреда на Църквата Ми; колцина от тях протегнаха ръцете си към небето, зовейки Ме? осъзнават ли как два пъти,7 Кръвта Ми се прилава като вода?

- нека този път стенанията Ми да достигнат ушите им… това, което дясната Ми Ръка засади беше отсечено, на две, след това на три, след това насечено; къде е цялата лоза,8 която бях засадил?… имаше някога лоза; всеки сезон очаквах да даде грозде; то покри долините, планините и се простираше отвъд моретата, защото беше пуснала корени в собствения Ми имот, в собственото Ми наследство; бях разпрострял клоните му, за да стигнат до четирите краища на земята и да изпълнят света с плодове; но вместо да го опазят, те го пренебрегнаха, позволявайки на тръните и шиповете да се размножават около него, задушавайки клон след клон, издънка след издънка; това избрано растение засадено от дясната Ми Ръка, сега е изравнено със земята и красотата и славата и плодовете, които някога даваше, сега са паднали като изгнили плодове;

безполезно е следователно да се надувате от превъзнесеност и престанете да имате този горд поглед да не би да се умножат грешките ви и делата ви да се стоварят на главата ви; дойдох да напълня светилника ви с елей, запалете светилника си и го използвайте сега, за да видите къде вървите; този, който пренебрегне да запали светилника си и да го използва, ще му бъде отнет и даден на някой друг; нека се молят и да казват тези думи:

о, Господи,
Ти, който стоиш сред нас,
изведи ни на паша;
постави Царския Си Престол
насред лозата Ти
и ни дай Своите нареждания;

о, Свети Господи на всяка святост,
пречисти ни, така че да запазим неприкосновеността
на Дома Ти и на лозата Ти,
намеси се с благост и защити това,
което дясната Ти Ръка обработи;

разочаровахме Те, но знаем,
вярваме и се доверяваме,
че ще отвориш широко Вратата Си,
за да пуснеш Реката на Живота да тече по Твоята лоза
и още веднъж от нея ще поникнат клони, които ще дадат плод
и ще стане царска лоза,
по-величава отвсякога,
защото Светият Ти Дух, дарителят на Живот,
ще го покрие със сянката Си;
амин;

а ти, Васула Моя, страданията ти ще те научат да бъдеш търпелива; не си ли чувала, че търпението носи постоянство, а постоянството носи надежда? и тази надежда, върху тази надежда ще се издигне Царството Ми; нека сега всяка част, която те съставлява да Ме прослави;

Светият Ми Дух те е белязал с Моя Печат, затова не се страхувай; пастори, свещеници, учители, епископи и кардинали ще разпознаят Пастирския Зов и ще обновя ума им, така че старото им “аз” да бъде смазано и ще осъзнаят напълно, че съм на път да преобразя цялото Си сътворение в добрината и святостта на

Истината;

ела, дъще Моя, скъпа Моя; Вечно Съществуващият е с теб;


1 Исках да кажа: “... да се обединят датите на Великден”. Tака ми казаха онези, които работят за eдинството. Но Иисус ме прекъсна и продължи с мощен глас.
2 Месец на Единството.
3 Тук Иисус сякаш насочва стъпката им, предлагайки кaкво трябва да направят.
4 Използувайки мен като Негов говорител.
5 На Световния Съвет на Църквите.
6 Използувайки ме като Негов говорител.
7 Два пъти Великден: Римокатолически и Православен.
8 Може да се тълкува като Църква или като Божи народ.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message