DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Кога Ще Оповестят Единодушно Решение За Единното Празнуване На Великден?

21 декември 1992

(Прочетено през седмицата за единството в Лос Анджелис и Сакраменто.)

дъще на Свещеното Ми Сърце, бих искал да пишеш; чуй Гласа Ми от небето;

Словата Ми за Помирение, Мир и Единство не бяха чути, нито зачетени; говорих веднъж и няма да говоря отново; няма да добавя нищо ново;

Господи, изглежда не е лесно...1

искам този път, през януари, гласът ти да екне като Гръм!2 искам гласът ти да отекне повече отвсякога! ще говориш от Мое име; нека целият свят чуе: дните сега са преброени, не остава много време и благодатта обгърнала човечеството ще спре рязко и съвсем внезапно ще приключи… това ще стане, за да осъзнае светът колко големи бяха Милосърдието и Добрината Ми, които изтичаха отвисоко година след година…

кажи на тези, които работят за единството да вдигнат очите си към небесата; виждат ли колко са далече от земята? толкова отдалечени са сърцата на едните от другите; ето до каква степен са отдалечени един от друг;3 кога ще оповестят единодушно решение за единното празнуване на Великден, всички на една дата?

уморих се да слушам любезния им език, възможно е за тях да е подходящ и красноречив, но за Мен звучи като гонгов удар, защото е празен и кух; дойдох да им говоря, в началото от загриженост, след това от милост, но до днес все още никой не е снижил гласа си, за да чуе Моя Глас;

уви за вас, които казвате, че Ми служите, а пък пречите на Царството Ми да намери единство и стабилност! но не сте вие, които ще обедините Царството Ми… тъй като вие нищо не разбирате и няма никога да разберете… ако въпреки небесните Ми призиви вие не можахте да проникнете в дълбините на Сърцето Ми, как бихте могли да проследите доводите на Ума Ми, как бихте могли да проумеете Богатствата на Свещеното Ми Сърце?

не говорих с притчи, нито със загадки; използвах ясни думи, за да ви говоря; укорих официалните лица и ги събрах, за да им говоря,4 но дали спазиха подтиците на Сърцето Ми? задачата им беше да отправят официален призив; укорих властите;5 не бях дошъл в този ден6 да ги нападна, а да им поднеса елей, за да напълнят светилниците си от страх да не би да се извърши по-голямо зло на Църквата Ми; колцина от тях протегнаха ръцете си към небето, зовейки Ме? осъзнават ли, че на два пъти,7 Кръвта Ми се лее като вода?

- ако биха могли стенанията Ми да достигнат този път ушите им… това, което дясната Ми Ръка засади беше пречупено, на две, след това на три, след това накъсано; къде е цялото лозе,8 което бях посадил?… имаше някога едно лозе; всеки сезон очаквах да даде грозде; то покри долините, планините и се простря отвъд моретата, защото беше пуснало корени в Моята собственост, в Моето наследство; бях разпрострял клоните му, за да стигнат до четирите краища на земята и да изпълнят целия свят с плод; но вместо да го опазят, те го пренебрегнаха, позволявайки на тръните и храстите да се умножават около него, задушавайки един след друг клоните, чепка след чепка; това избрано растение посадено от дясната Ми Ръка сега е изравнено със земята и красотата и славата и плода, които някога даваше, сега са паднали като гнил плод;

безполезно е следователно да се надувате от превъзнесеност и престанете да имате този горд поглед да не би да се умножат грешките ви и да не би да се стоварят на главата ви вашите деяния; дойдох да напълня светилника ви с елей, запалете светилника си и го използвайте сега, за да видите къде вървите; този, който пренебрегне да запали светилника си и да го използва, ще му бъде отнет и ще бъде даден на някой друг; нека се молят, произнасяйки тези думи:

о, Господи,
Ти, който си сред нас,
изведи ни на паша;
постави Царския Си Престол
в средата на лозето Си
и ни дай Своите нареждания;

о, Свети Господи на всякаква святост,
пречисти ни, така че да запазим неразделността
на Дома Ти и на лозето Ти,
намеси се с благост и защити това,
което дясната Ти Ръка обработи;

разочаровахме Те, но знаем,
вярваме и се доверяваме,
че ще отвориш широко Вратата Си,
за да пуснеш Реката на Живота да наводни Твоето лозе
и наново ще поникнат в него стъбла, които ще донесат плод
и ще се превърнат в царско лозе,
по-величаво отвсякога досега,
защото Светият Ти Дух, дарителят на Живот,
ще го покрие със сянката Си;
амин;

а ти, Васула Моя, страданията ти ще те научат да бъдеш търпелива; не си ли чувала, че търпението носи постоянство, а постоянството носи надежда? и тази надежда, върху тази надежда ще се издигне Царството Ми; нека сега всяка част, която те съставлява да Ме прослави;

Светият Ми Дух те е белязал с Моя Печат, затова не се страхувай; пастори, свещеници, учители, епископи и кардинали ще разпознаят Пастирския Зов и ще обновя разума им, така че старото им “аз” да угасне и да осъзнаят пълно, че се намирам на Своя път на завръщане, за да преобразя цялото Си сътворение в добрината и святостта на

Истината;

ела, дъще Моя, скъпоценна Моя; Вечно Съществуващият е с теб;


1 Исках да кажа: “... да се обединят датите на Великден”. Tака ми казаха онези, които работят за eдинството. Но Иисус, с мощен глас, незабавно ме прекъсна.
2 Месец на Единството.
3 Тук Иисус сякаш насочва стъпките им кaкво трябва да направят.
4 Използувайки мен като Свой говорител.
5 На Световния Съвет на Църквите.
6 Използувайки ме като Свой говорител.
7 Два пъти Великден: Римокатолически и Православен.
8 Може да се тълкува като Църква или като Божий народ.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message