DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Накрая Двете Ни Сърца Ще Възтържествуват

15 октомври 1992

(Говори Благословената ни Майка.)

(Присъединих се към поклонниците, които заминаваха за Полша, Чехословакия, Русия и Рим.)

мир на теб, Васула Моя; помни, Аз водя това поклонение;

единственото, което искам от теб е да слушаш Иисус и да оставиш да дойде всичко, каквото идва на пътя ти; позволи на Иисус да работи и да говори посредством теб; малка ти, все още не си разбрала колко много те обича Иисус; благослови Го; Сърцето Ми е наистина съединено с Неговото и накрая Двете Ни Сърца ще възтържествуват;

ние, нас?

Да! Слава на Бога!

16 октомври 1992

(Москва, Русия)

Господи, Всемогъщи, благословено да е Името Ти.
Сега, точно в този ден, Словото Ти се изпълнява.
През 1987 г. Ти каза: “иди при своята сестра Русия;”
Ето ме, в краката й.
Ти каза: “обичай я, както Аз я обичам;”
Ето ме тук, обичайки я
и ако желаеш да й служа, ще го направя.
Произнеси само Своето нареждане.

1... пази като съкровище, каквото ти казвам; осъзнай, че Планът Ми за Русия е голям; осъзнай, че ще те използвам за Своята Слава;

дете Мое, имай Мира Ми; с теб Съм;

 


1 Tук Господ ми даде нареждането Си, но не трябва все още да бъде узнато от другите и от никого.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message