DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Двете Ни Сърца Се Изпълват От Радост, Когато Те Гледаме Да Идваш При Нас За Молитва

8 октомври 1992

Васула Моя, Аз съм твоята Майка; педи му,1 помни, че си в Сърцата Ни;

живей за Иисус и той ще ти даде красноречие, когато говориш, за да Го прославиш; страданието ти те води към освещение и ти казвам, при всичката Ни скръб, лъч на утеха прониква в Двете Ни Сърца и се изпълваме с неудържима радост, когато те гледаме да идваш при Нас за молитва; знай, че молитвата, обичта и смирението са най-силните оръжия срещу Сатаната; всеки един от вас е част от обновителния процес на Църквата; но Сатаната в яростта си ще ви хвърли всички един срещу друг, ако ви намери заспали; Нашият План е да ви внедрим всички заедно в обичта и да възстановим Църквата върху Обичта; ти видя сега бледо отражение на това как работи Сатаната;

благославям теб и всички онези, които допринасят в това дело; моли се, Васула Моя, и въпреки че битката се води с пълна сила, не се страхувай; Аз съм близо до теб;


1 На гръцки: дете Мое.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message