DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ако Нарекоха Господаря На Къщата Веелзевул, Какво Ли Не Биха Казали За Неговите Хора?

11 септември 1992

мир на теб;
дъще, това, което ще поискам днес от теб, е следното:
- отказвай се за по-дълго време от храна;
- почивай си, когато трябва и не отлагай за среднощ молитвената броеница!

- ходи да се изповядваш по-често; не казвай да, а след това да не го правиш; по-добре кажи, “ще се постарая да Ти се харесам, Господи!”

твоят Цар познава възможностите ти, дълбочината на нищетата ти и невероятната ти слабост; ученичко, твоят Учител няма да ти откаже Светлината Си, ще ти даде достатъчно Светлина, за да растеш и да следваш дирите на своя Учител, и каквото очакваше Учителя, това очаква и ученика; не бях ли казал, “ученикът не е по-голям от учителя си, за ученика е достатъчно да расте, за да стане като учителя си и робът като господаря си; ако нарекоха господаря на къщата Веелзевул, какво ли не биха казали за домашните му?”1 ако Моите близки сметнаха, че съм загубил Ума Си,2 какво не би чула тогава само от своите приятели? ела, прегърни Кръста Ми и се учи от своя Повелител;

Душата Ми се радва всеки път, когато те чувам да се молиш;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message