DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Дете Мое, Пророкувай

20 август 1992

(Родос, Гърция)

скъпо и вярно дете, когато си безсилна, Аз съм Цар; ето, че те изпращам отново при твоите, за да им напомниш Моите принципи; някои от вас станаха меки и хладни, защото, посрещнахте словата Ми без доверие, когато се събрахте в Името Ми;

горко на онези, които продават Кръвта Ми, за да почитат своето име! горко на онези, които сега са доволни и направляват живота си според естествените си наклонности и пренебрегват Духа Ми! горко на онези, които ще станат пречка пред вратата, която Аз Самият отворих, за да оповестя Своето Послание; горко на онези, които смятат, че като се съгласуват със света, това е мъдро, те са слуги на света, а не Мои; те са роби на света и са се венчали за лицемерието, покварата и всичко, което Сърцето Ми ненавижда;

казвате, че страдате от несправедливостта заради Името Ми, радвайте се! тъй като скоро Денят Ми ще настъпи с огън върху всички вас; радвайте се и бъдете весели, когато хората ви обвиняват и ви излагат публично, показвайки ви като позорно зрелище, заради Мен и Моето Послание; още по-голяма ще бъде отплатата ви на небето за това, че понесохте с обич обидите на света;

молете се веригите свързващи ви все още със света да бъдат счупени от Мен; молете се за онези, които не могат да различат дясната си ръка от лявата; никой не е достоен за Призива Ми, затова не порицавайте горделивите; Благодатта е сега върху вас и Милостта ви обгръща; от все сърце вашият Цар ви поднесе Сърцето Си, но забелязах, че не всички Ми поднесоха своето сърце напълно, не всичкиса готови да се съгласят с Моите принципи; не, не всички се съобразиха с желанията на Сърцето Ми, а поради слабата си вяра предпочетоха да се вслушат в своя собствен глас, който е техният собствен закон; на тях казвам: молете се да не изпаднете от Моето благоволение, молете се да изпълнявате Волята Ми; нека се разпространят сега думите Ми и да не станат подвластни на човешкото ви мислене;

имам да задам още три въпроса:
защо ограничихте Гласа Ми?
какво направихте с Посланията, които избрах да бъдат прочетени?
къде отиде човекът, който някога беше толкова готов да Ми угоди?

Отче! Прости им, тъй като не знаят какво правят!...

дете Мое, пророкувай! нека устата ти, със словата Ми, да бъде като меч… служи Ми, Обичта е близо до теб;

Господи, а ако не изпълнят Волята Ти?

тогава ще оттегля Сърцето Си, благоволенията Си и благодатите Си, но Кръстът Ми ще остане;

(Това послание беше дадено за онези, които изправиха блокове на прохода, който беше отворил нашият Господ. Изкушенията, страхът, съмненията накараха някои хора да не се доверят и да не разчитат на Плана изготвен от Бога за Родос. Иисус ги предупреди.)

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message