DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Целият Ти Живот Трябва Да Се Върти Около Мен

23 юли 1992

Иисус?

Аз Съм; обичай Ме повече;

Васула, готова ли си? тогава, Женихът ще продължи да издълбава в теб Своето Дело; ти и Аз сме обединени в Обичта Ми, осъзнаваш ли го това?

Диханието Ти лъха върху мен,
за да ми каже, че съм считана за едно от децата Си,
въпреки че духът ми, все още слаб и неспособен да проумее,
остава смаян пред Твоя избор.

създание, твоят Създател е непрекъснато с теб; не се захващай с нищо друго освен Мен, с теб съм; създание? целият ти живот трябва да се върти около Мен, животът ти е в Моите Ръце и не си нищо друго освен прашинка; желай Ме; днес те накарах да вкусиш сладостта на Обичта Ми и топлината на Сърцето Ми; прескъпа душа, влез в това Сърце, което те обича и О-С-Т-А-Н-И там;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message