DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Твоят Цар Е Тук

3 юли 1992

(Мексико)

Аз съм вашият Свят, слизащ от Небето, за да ви залея всички с росата на Обичта Си; о, дано сърцето на човечеството да се отвърне от порочността! давам ви мощни знамения за Моята Обич, но кой ще се намери да признае Обичта Ми? Мексико! твоят Цар е тук, за да те вземе в Обятията Си;

тук съм,

наведен над вас и шепна в ухото ви величието на Обичта Си;

не разбрахте ли, че Двете Ни Сърца бяха Онези, които се грижеха за вас? Двете Ни Сърца са тук, за да се заселят в домовете ви и да ви предпазят от жестоката ярост на Сатаната; днес, зова нацията ви повече отвсякога да се решат сърцата ви за Мен, вашия Господ, всеки малък сред вас, толкова ценен за Мен;

елате, елате и Ме обикнете; овлажнете с обичта си пресъхналите Ми Устни, ще излекувам цялата нелоялност в нацията ви и Царят ви ще ви даде отмора; благославям всеки един от вас и ви го казвам от дълбините на Сърцето Си:

Обичта ви обича,
бъдете един в Обичта Ми;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message