DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Тази Е Моята Битка

2 юли 1992

(Святата ни Майка.)

Христос скоро ще бъде с вас; трудиш се, дете Мое, но всичко, каквото даваш на Сина Ми за Неговата Слава, ще те освети и ще Го прослави; беше Божие възнамерение да се разкрие пред вас в името на Своето Тяло, Църквата;

дъще, помни: Иисус няма никога, никога да те подведе; спомняш ли си, когато Ми повери Посланията, които получаваш? Аз, като твоя Майка, пазя това, което Ми даде, и днес, както вчера, ще продължа бързо да разпространявам Посланията на Моя Син;

Сатаната може да прозвучава злобен и да изглужда, че триумфира над всяка нация и че победите му са знаменити, но, Васула, скоро ще го победя, защото това е Моята битка;

дъще, ще те утеша и ще ти дам достатъчно сила да продължиш своята мисия;

(Господ говори сега.)

възрадвай Ме и оповести Словата Ми навсякъде, където те изпращам, стой твърдо;

опирай се на Сърцето Ми и се чувствай обичана; кажи на децата Ми да се посветят, те и семействата им, на Двете Ни Сърца; посветете се, за да ви отбележа като Мои; чуйте Ме, казвам ви сериозно, че ще дойде време на горест, както никога досега; земята вече вижда зората на това време; стойте твърдо и не позволявайте да бъдете измамени;

мнозина твърдят, че Ме чуват да провъзгласявам послания, но не съм Аз Авторът на тези послания, нито вашата Майка; вече ви предупредих за тези времена; много пъти ви предупреждавах, че в тези времена ще се появят много лъжепророци, за да провалят с лъжи Делата на вашия Повелител; ушите на онези, които слушат, ще бъдат бдителни, сърцето на безразсъдните ще бъде измамено (мнозина ще се опитат да те измамят, Васула, казвайки, че Аз, Иисус, ги изпращам при теб, но те са лъжепророци); не забравяй, че много лъжехристоси ще се появят, някои ще извършат големи знамения и ще впечатлят дори избраните; ето, отново те предупредих;

дъще? ще Ми позволиш ли да продължа това Дело в теб? моли се да не изпаднеш в изкушение; ще ти отворя път; не се страхувай, Обичта Ми към теб е Вечна;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message