DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Направя Пророчествата На Исаия Да Се Потвърдят

18 юни 1992

Васула, позволи Ми  да ти изпея останалата част на Моя Химн на Обичта; нека да разпростра Химна Си на Обич, заради онези, които не бяха готови да чуят;

Да, Господи!
Ела и стопиш сърцата ни,
покажи ни, Царю мой, Боже мой,
Богатствата на Свещеното Си Сърце.
Покажи ни Светлината в Лицето Си.
Нека разберем, че Ти, Боже мой,
гледаш надолу от небето,
за да видиш дали е останал поне един с вяра, с обич
и дали поне един Те търси.

Благословено да е Името Ти,
Благословен да е нашият Господ, нашият Изкупител, Емануил,
защото ни изпя Химна Си на Обич,
още от устата на пророците Си
беше провъзгласил, че ще се върне,
така че сега ни подготвя за тази среща.

И Ти, Благословена Майко,
Ти, която ни даде нашия Изкупител,
още веднъж си с нас,
за да подготвиш пътя за Господа
и да ни подготвиш да Го срещнем.

И с Безмерното Си Милосърдие Господ ще ни посети, за да ни даде светлина в мрака ни
и да поведе стъпките ни в пътя на Мир, Обич и Единство.
“Слава на вишния Бог,
и мир между хората радващи се на Неговото благоволение.”1

Васула Моя, ще дойда при народ, който никога не е мислил за Мен, не е имал никога поглед за това, което бях направил, за да ги спася, и ще направя пророчествата на Исаия да се потвърдят: “бях намерен от онези, които не Ме търсиха и се разкрих на онези, които не се допитваха до Мен;”2 и долината на смъртта, с нейните мъртъвци и пепел, ще бъде посветена на Двете Ни Сърца;

имай Mир; ела и повтори след Мен тези думи:

Иисус, бъди моята подкрепа,
без Теб съм нищо,
без Теб масата ми е празна,
без Теб съм победена;
бъди моето Вдъхновение и ме изпълни,
бъди моето Убежище и моята Сила,
обичам Те и волята ми е Твоя,
нека бъде така; амин;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message