DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Вашият Бог Идва

17 юни 1992

Яхве Боже мой,
Ти, който си толкова Нежен и толкова близо до мен,
чуй страданията на Този,
който е Насладата на Душата Ти:
Иисус Христос, Твоят Син;
пътищата към вратите на Църквата са всички изоставени
и свещениците й стенат за нейното запустение.
Градът, претъпкан някога с вярващи,
сега е опустял, сякаш внезапно овдовя.
Храмовете Ти1 загиват един след друг,
търсейки храна, за да поддържат живота си,
но това, което вдишват вместо тамян, е димът на Сатаната.
Къде са местата подобни на градини?
Къде са цъфтящите лозя,
които някога разпръсваха уханието си?
Защо олтарите Ти са счупени?2

мир, дете Мое, мир… чуй Ме: Големият Ден е сега близо до вас, по-близо, отколкото смятате; олтарю, кажи на всеки един, че ще покажа Славата Си и че ще разкрия Святостта Си от край до край; ще излея Духа Си безрезервно върху цялото човечество; очите ви все още нищо не са видели и ушите ви все още нищо не са чули;

днес сърцата ви са болни и очите ви са замъглени, защото живеете в мрак и опустошение и Врагът броди насам натам в това опустошение;

Аз, Господ, ще размножа виденията на младите ви хора и много, много повече ваши синове и дъщери ще пророкуват, повече, отколкото сега; ще догоня годините на вашата суша, които ви доведоха до отстъпничество; ще изпратя безрезервно Духа Си да завладее местата Ми и с Пръста Си ще построя наново счупените Ми олтари; а лозята Си с увехналите листа, заприличали на ненапоена градина, ще дойда да ги напоя с Духа Си; ще отстраня тръните и храстите, които ги задушават, и лозята Ми ще дадат своя плод; ще направя всички тези неща, за да ви спася; ще покажа предзнаменования на небето и на земята, както никога досега; ще увелича виденията, ще издигна и ще умножа пророците; тогава, ще ви изпратя Своите ангели, за да ви водят и Аз, Светият, ще живея насред вас;

народът Ми е болен заради своето неверие; отказаха даровете на Духа Ми, защото разчитаха на своя дух, а не на Моя, сключвайки споразумения със своя ум; но сега часът е дошъл, часът на Светия Ми Дух, да прослави Тялото на Сина Ми; ела, Васула, искам те ревностна; искам от теб да Ме обичаш; затова, дете Мое, ще капна в теб жар и няколко капки от горещата Cи Обич, за да те оживя с Пламъка Си;


1 Ние сме храмовете на Бога.
2 Тези три въпроса се отнасят до душите: местата, лозята, олтарите, това са нашите души.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message