DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Кой Е Готов Да Се Откаже От Своите Интереси За Моите?

30 март 1992

По цял ден
Те желая, Боже мой,
по цял ден линея от обич към Теб,
поради Нежността Ти
и Безмерната Ти Милост, Боже мой;
Обичта Ти, която ми показа,
прави душата ми да се провикне, повече отвсякога към Теб да ме спасиш.
Копнея за Дома, в който живееш.
Копнея за Свещения Ти Двор.
Затова кажи ми, Господи и Боже мой, какво мога да очаквам?
Ще изследваш ли отново моята крехкост?
Ах, освободи ме от всичките ми грехове и отново ме изследвай.
Всичките ми надежди са в Теб, Боже мой.
Амин.

ах, Васула Моя, бъди утешаващият Ми инструмент; Аз, Иисус, те благославям; не се страхувай, дете Мое, Аз съм Всеверният и на твоята страна;

дете Мое, за Обичта Ми, изпитах вярата ти и намерих Своята прослава; не съм чужд за теб, затова позволи Ми да те привлека още веднъж в Раните Ми; не се страхувай, ще покажа чрез теб cлавата Си и ще узнаят хората как страдах;

ела, приближи се до Мен, Огънят Ми на Обич се разпалва от Свещеното Ми Сърце и ако Ми позволиш, ще те посетя по този начин и ще направя от теб жив факел; предопределена си да Ме почиташ и да водиш при Мен души, за да ги погълна; ще направя от тях съдове на Светлина, блестящи пламъци, които никога не спират, никога не отслабват и не могат никога да бъдат угасени; ах, малка Моя, всяка жилка на Сърцето Ми вика за Обич! Мир! Единство!

Аз съм Светият ти Другар, сътворение, най-Верният ти Приятел, който те кани ден и нощ на Своята маса; непрекъснато апелирам за приятелството ти, за да те спася… Отецът Ми е запазил Огън за греховете на това поколение и ще дойде внезапно като буря върху вас; хората казват: "ще имаме мир”, дори когато сърцето им е за война срещу Мен и срещу небесните сили; като порив на вятър ще дойда да произнеса присъда за това безбожно поколение; като ураган ще духна върху вас и ще ви разпръсна като слама;

Господи, какво ще стане с тези, които Те обичат? Какво ще стане с Твоите души жертви? Сигурно трябва да има малко хора, които Те обичат? има неколцина, Царю мой, които не Те изоставиха, за да служат на лъжебогове или на звяра.

постави ги на везни… и виж коя от двете натежава повече; до този ден мнозина не чувстват нито дълбоко разкаяние, нито страх; готов съм да ви дам Милостта Си преди Справедливостта Си и съм готов да дам на всеки едно сърце с дух на Обич в него, но се нуждая от повече души жертви, нуждая се от жертваща се обич; колцина са готови да се жертват? колцина са готови да Ми се предадат, за да ги превърна в разпятия? чие ухо ще отстъпи на умоленията Ми? колцина желаят да станат миротворци и да сеят семена, които ще дадат плодове в чистота? кой може да остане незасегнат от света до Моето завръщане? кой ще побърза да се вслуша?

благ съм и винаги толкова състрадателен, но много малко са тези, които искат да са в съюз с Мен; кой ще се откаже от своите подбуди за Моите Подбуди? кой е готов да се откаже от своите интереси за Моите? кой ще потърси онова, което най-малко се търси на този свят и ще Го носи с обич?

- Моя Кръст -

и кой е готов да търси това, което най-малко се търси сред вас, кой ще търси: Обичта?

ела, моли се светът да се завърне при Мен;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message