DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание - Призив За Единство

27 март 1992

(Послание, призив за единство.)

Васула Моя, пиши:

скъпи приятели, скъпи другари, скъпи братя, няма обич подобна на Моята; какво направихте с Обичта Ми? братя Мои, бъдете обединени, като следвате правилата на Сърцето Ми, които са Обич и Смирение; нещата, които смятате, че могат да ви обединят са земни неща и няма да ви доведат до единство; не могат да направят нищо и да предоставят нищо; но мнозина от вас са станали роби на разума си; докато не се помирите един с друг в смиреност и не се обикнете един друг, както Аз ви обичам, разделението ви ще остане; деца Мои, трябва ли отново да преживея същата болка и през този Великден?1

мнозина от вас видяхте немите да говорят, куците да ходят и слепите да гледат, и въпреки това продължавате да Ме възхвалявате единствено с устните си; казвам ви наистина, както ви бях казал веднъж: “всеки, който хули Светия Ми Дух, няма да му бъде простено;”2 като преследвате Светия Ми Дух, сърцата ви закоравяват и ако сърцата ви закоравеят от примамката на греха, няма да може всичко онова, което е зло,3 по този начин привличате присъдата върху вас и безмилостното осъждане, както вие не бяхте милостиви;

гледам ви всички отгоре, всеки един от вас; казвам ви, който продължи да работи за собствените си интереси и за собствената си прослава, вече е загубил Сърцето Ми; техните убеждения4 не са Моите убеждения, защото в ума им те са подобни на Сатаната; съперничеството и стремежът за земна власт поглъщат ума им, егоизмът и гордостта вече ги осъдиха; всички тези земни неща ще ги погубят от самото им използуване! рядко се вслушвам в техните молитви; днес сте заобиколени от лъжеучители,5 които открито и без страх застават пред Мен и провъзгласяват знанието на Сатаната, което се основава на лъжа; отричат Божествеността Ми, като отричат Моето Възкресение;6 молете се за всички тези лъжеучители да избегнат проклятието; и казвам сега на всеки един от вас:

“всеки, който твърди, че е в светлината,
но ненавижда своя брат,

продължава да се намира в мрак;”7

който вярва, че в състоянието си на мрак Ме прославя, вярва в онзи, който пръв изкуши вашите родители;8

- давах ви знамения, но вие не вярвате в знаменията Ми, защото гласовете ви заглушават Моя Глас, който говори чрез носителите на Словото Ми; нощта скоро ще бъде при вас и мнозина ще вкусят смъртта, защото никога не се основавахте на истината, а напротив, основавахте се на лъжи; идвам при вас с тези знамения, за да отворя очите ви и да ви излекувам, но когато ви казвам истината и ви казвам, че съм Аз Този, за когото казвате “Той е нашият Господ”, който ви говори, вие се отвръщате, вслушвайки се в Сатаната, за да може да ви използва;

не, не разбирате Моя Език, не повече отколкото разбирате Моите чудеса, защото предпочетохте дявола; каквото и да кажа или да помоля, не прониква във вас, след като загубихте чувството за езика на Духа Ми;

жадувам за вашето спасение, жадувам да поделя с вас Царството Си, жадувам да се помирите помежду си, за да можете наистина да кажете: помирих се с Бога; разделението ви е грях и никой не може да твърди, че е праведен, когато с устните си подкопавате не само своите братя, но и лидера на всички тях;9

справедливост, милост, добросъвестност! това трябваше да практикувате, без да пренебрегвате другите части от Закона Ми; а вие, които се радвате на разделението си и се кълнете в Престола Ми и в Мен, казвам ви, Аз, който стоя на Него, както веднъж бях казал:

“приличате на белосани гробове, които външно изглеждат хубави, но вътре са пълни с кости на мъртви хора  и с всякакъв вид поквари;”

как можете да вярвате, че ще избегнете проклятието? разочаровате Ме и труповете ви осеяват тази пустиня, в която живеете; прегрешавайки с разделението ви един срещу друг, вие прегрешавате срещу Мен,

Агнеца,

този грях на разделението ви, който ежедневно избива Тялото Ми; Аз съм, Агнеца, когото силом водите и според собствения ви закон, да бъда отново разпънат; Моето Тяло е, което осакатявате и посинявате;

Аз Съм Жертвата;

не виждате ли? не виждате ли, че сте в общение с демоните? не можете ли да видите с кого си поделяте масата? как мога да се радвам, когато единственото, което виждам са демони седнали на масата с вас? доколкото се радвате на вашето разделение, вие сте подвластни на Сатаната, който непрекъснато помазва с лъжа онези, които се радват в разделението си; всеки един от вас очаква от другия да одобри тези послания на единство, и не се интересувате за това, че в този Великден Тялото Ми отново ще понесе мъчителните болки заради вашето разделение;10 повярвайте, че съм Аз, не бъдете роби на ума си; елате при Мен, докато е ден, скоро нощта ще обгърне този свят; поисках да ви видя,11 за да ви говоря, и това направих, защото с цел да ви обединя, ви подбудих с Посланията Си за Единство;

но колко е трудно за онези, които са роби на ума си да влезнат в Тайнствата на Мъдростта! колко е трудно за богатите в духа да влезнат в Царството Ми! казвам ви:

мнозина от първите ще бъдат последни,
а последните първи;

дете Мое, бъди Моето Небе, като се посвещаваш на Мен, c теб съм;


1 Гледайки Великден да се празнува на различни дати.
3 В това състояние не можем да различим вече своя грях и така не можем да се ПОКАЕМ за да ни бъде простено.
4 Иисус ми говори за тези хори.
5 Модернисти.
6 Още една причина, поради която Святата Плащаница толкова ги дразни!
8 Адам и Ева.
9 Папата.
10 Христос страда мистично.
11 Всички онези, които ме поканиха в Световния Съвет на Църквите в Женева, за да им представя посланията за единство и да им говоря.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message