DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание - Призив За Единство

27 март 1992

(Послание, призив за единство.)

Васула Моя, пиши:

скъпи приятели, скъпи другари, скъпи братя, не съществува обич подобна на Моята; какво направихте с Обичта Ми? братя Мои, бъдете обединени, следвайки правилата на Сърцето Ми, които са Обич и Смиреност; нещата, които смятате, че могат да ви обединят са земни неща и няма да ви отведат към единство; не могат нищо да направят и нищо да предоставят; но мнозина от вас са станали роби на разума си; докато не се помирите един с друг в смиреност и не се обикнете един другиго, както Аз ви обичам, разделението ви ще остане; деца Мои, трябва ли наново да изпитам същата болка и през този Великден?1

мнозина от вас видяхте немите да говорят, осакатените да вървят и слепите да гледат, и въпреки това продължавате да Ме възхвалявате единствено с устните си; казвам ви наистина, както ви бях казал навремето: “който хули Светия Ми Дух, няма да му бъде простено;”2 преследвайки Светия Ми Дух, сърцата ви закоравяват и ако сърцата ви закоравеят от примамката на греха, не бихте могли да видите всичко онова, което е зло,3 по този начин привличате присъдата върху вас и безмилостното осъждане, тъй като вие не бяхте милостиви;

гледам ви всички отвисоко, всеки един от вас; казвам ви, който продължи да работи за собствените си интереси и за собствената си прослава, вече е загубил Сърцето Ми; убежденията им4 не са Мои убеждения, тъй като в ума си са подобни на Сатаната; съперничество и стремеж за земна власт разяждат ума им, егоизмът и горделивостта вече ги осъдиха; всички тези земни неща ще ги погубят от самото им използуване! рядко се вслушвам в техните молитви; днес се заобиколени от лъжеучители,5 които открито и без страх стоят пред Мен и провъзгласяват знанието придобито от Сатаната, което се основава на лъжа; не признават Божествеността Ми, не признавайки Моето Възкресение;6 молете се за всички тези лъжеучители да избегнат вечното наказание; и казвам сега на всеки един от вас:

“който твърди, че е в светлината,
но ненавижда своя брат,

продължава да се намира в мрак;”7

който вярва, че в състоянието си на мрак Ме прославя, вярва в онзи, който пръв изкуши вашите родители;8

- дадох ви знамения, но вие не вярвате в знаменията Ми, защото гласовете ви задушават Моя Глас говорещ посредством носителите на Словото Ми; нощта скоро ще падне над вас и мнозина ще вкусят смъртта, защото никога не се основавахте на истината, а напротив, основавахте се на лъжи; идвам при вас с тези знамения, за да отворя очите ви и да ви излекувам, но когато ви казвам истината и ви казвам, че съм Аз Този, за когото казвате “Той е нашият Господ”, който ви говори, вие се отвръщате, вслушвайки се в Сатаната, така че да може да ви използва;

не, не разбирате Моя Език, както не разбирате и Моите чудеса, защото предпочетохте дявола; каквото и да кажа или да поискам, нищо не прониква във вас, след като загубихте чувството за езика на Духа Ми;

жадувам за вашето спасение, жадувам да поделя с вас Царството Си, жадувам да ви видя да се помирявате един с друг, за да можете наистина да кажете: помирих се с Бога; разделението ви е грях и никой не може да твърди, че е праведен, когато с устните си подкопавате не само своите братя, но и лидера на всички тях;9

справедливост, милосърдие, добра вяра! би трябвало да прилагате всичко това, без да пренебрегвате и другите части от Закона Ми; а вие, вие, които се радвате с разделението си и се кълнете в Престола Ми и в Мен, казвам ви, Аз, който стоя на Него, както веднъж бях казал:

“приличате на белосани гробове, които външно изглеждат прилични, но във вътрешността си са пълни с кости на мъртъвци и с всякакъв вид поквари;”

как можете да вярвате, че ще избегнете наказанието? не Ми харесвате и труповете ви покриват тази пустиня, в която живеете; прегрешавайки с разделението един срещу друг, вие прегрешавате срещу Мен,

Агнеца,

този грях на разделението ви, който ежедневно коли Тялото Ми; Мен, Агнеца е, който силом водите и по собствения си закон да бъда наново разпънат; Моето Тяло осакатявате и посинявате;

Аз Съм Жертвата;

не виждате ли? не виждате ли, че сте в причастие с демоните? не можете ли да видите с кого си поделяте масата? как мога да се възрадвам, когато единственото, което виждам са демони седнали на масата с вас? доколкото се радвате за своето разделение, вие се намирате подвластни на Сатаната, който непрекъснато помазва с лъжа онези, които се радват в разделението си; всеки един от вас очаква от другия да одобри тези послания на единство и никой не се интересува за това, че в този Великден Тялото Ми отново ще понесе мъчителните болки заради вашето разделение;10 повярвайте, че съм Аз, не бъдете роби на ума си; елате при Мен, докато е ден, скоро нощта ще обгърне този свят; поисках да ви видя,11 за да ви говоря и това направих, защото с цел да ви обединя, ви подбуждам с Посланията Си за Единство;

но колко е трудно за онези, които са роби на ума си да влезнат в Тайнствата на Мъдростта! колко е трудно за богатите в духа да влезнат в Царството Ми! казвам ви:

мнозина от първите ще бъдат последни,
а последните първи;

дете Мое, бъди Мое Небе, посвещавайки се на Мен, c теб съм;


1 Гледайки Великден да се празнува на различни дати.
3 В това състояние не можем да различим вече своя грях и така не можем да се ПОКАЕМ за да ни бъде простено.
4 Иисус ми говори за тези хори.
5 Модернисти.
6 Още една причина, поради която Святата Плащаница толкова ги дразни!
8 Адам и Ева.
9 Папата.
10 Христос страда мистично.
11 Всички онези, които ме поканиха в Световния Съвет на Църквите в Женева, за да им представя посланията за единство и да им говоря.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message