DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Състраданието И Обичта Се Разкриват На Човечеството

6 февруари 1992

дъще, давам ти Мира Си; ако някой те попита: “за какво става въпрос?”1 отговори: Състраданието-и-Обичта се разкриват на човечеството; Спасението се навежда чак от Небето, за да стигне до окаяните, умолявайки ги да се откажат от своето безумие; това, което Бог ни казва днес, означава Мир, Помирение и Обич;

-Безмерна Обич-


1 Бог има предвид Посланията.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 



Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message