DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Ще Използвам Тази Немощ, За Да Привлека Народа Си Към Единство

25 ноември 1991

Господи, да не би да Те разочаровах по някакъв начин?
Повика ме, но отзовах ли се действително?
Вслушах ли се ли действително в Гласа Ти
или Го пренебрегнах?
Дали бях безчувствена
към призивите на Свещеното Ти Сърце?
Да не би да отвърна от мен Любвеобилните Си Очи, Свети на Светите?

С тревога в духа си Ти се моля и Те питам:
Къде са тези Очи толкова любящи върху мен?
Къде е моята Обител, Свещеното Ти Сърце?
Защо не мога да чуя Гласа Ти
или да почувствам Присъствието Ти?
Дали загубих Приятелството Ти
заради моята безчувственост?
Дали загубих Другарството Ти, о, Свети на Светите?

свещенико Мой! трупът ще бъде захвърлен в ров, заровен и забравен; дъще от Египет, имай Мира Ми; поставих те в страната на живите; погледни Ме и бъди уверена за Обичта и Приятелството Ми, които изпитвам към теб; не Ме карай да плача от болка, как мога да те изоставя? но лукавият отчаяно се опитва да ограби всички богатства, които Самият Аз ти дадох; изтеглих те от ямата и отново в ямата иска да те зарови; дъще, довери Ми се, няма да те оставя сирак; имай Моето уверение, дъще; няма никога да те изоставя!

чуй Ме: успокой се, не пропиля дъха си;1 ти си толкова, толкова слаба и немощна и ах, колко свободно може да диша Духът Ми в теб! шушнейки в ехо, прошепвам в ухото ти Словата Си, които трябва да произнасяш на Съборите Ми; защото, душа, ти си в неведение и в пълна немощ за всичко онова, което е Знание и Мъдрост; затова, как би могъл духът ти да го схване всичко това, ако Духът говорещ чрез теб не беше Моят?

Васула,2... толкова си ценна за Мен… чуй, дете Мое, до теб има Ангел, за да ти съчувства, да те утешава и да се моли за теб; почакай, имам още да ти кажа; приемам учудващата ти слабост, затова ще използвам тази слабост, за да привлека народа Си към Единство и да им покажа, че Аз, Господ, чувствам тяхното нехайство; ще им покажа какво желая най-много; ще им покажа чрез слабостта ти какво чувствам към тези разграничения, които създадоха помежду си; - кажи Ми, не сте ли всички еднаки, създадени от Собствените Ми Ръце?

Да, Господи.

кой не беше създаден по подобие на Моя Образ?

Никой, Господи! Какво Ти причинява начинът им на мислене, Господи мой?

поради омразната човешка гордост, Чашата на Отеца Ми е пълна със Справедливостта Му, поради неотстъпчивостта си останаха необитавани! мнозина от тях говорят за единство и братство, но словата им са измамни, празни;

- докажете се достойни в Очите на своя Повелител, огъвайки се; докажете се достойни в Очите на вашия Повелител, обединявайки датата на Великден; докажете се достойни пред Мен, разчупвайки заедно хляба; облечете се във величие и блясък смирено, а не с външна религиозна привидност и набожност;

покайте се! - някога живеехте в смиреност, простота и неограничена обич, масата ви беше покрита с богата храна; да, величието на Църквата Ми надвишаваше всичко и всякакво живо създание, тъй като Евхаристията даваше живот на Моята Църква;

- ако днес липсва блясък от Църквата Ми, това е така, защото много от църквите Ми премахнаха Вечната Ми Жертва;3

- може ли някой да надникне през този засенчен мрак и все още да твърди, че гледа? може ли да се похвали, че е избягал от засади в този мрак? но доколкото казвате: “виждаме”, вината ви остава! казах, че имам и други овце, които не са от едната кошара и които трябва също да водя; но не успявам да доведа обратно в кошарата скитащо се агне, за да живее Истински Живот в Мен, не успявам да му възвърна зрението, и се нахвърляте върху него, за да му отнемете Царството на Небетo;

- може ли дяволът да отвори очите на слепия? може ли да го накара да извика “Авва!” затова, ако не се покаете, Ръката на Отеца Ми ще се стовари върху вас; не мога повече да задържам Ръката Му да не го направи; освен ако всеки един от вас не прости на своя брат от сърце, Ръката на Отеца Ми ще се стовари по-скоро, отколкото смятате;


1 Изкусителят дойде да ми каже, че не бях направила достатъчно за Господа и че всичките ми срещи в Англия и Ирландия бяха пълно "фиаско" и че всичките ми думи бяха напразни. Изпаднах в паника и си помислих, че Бог ми беше обърнал гръб.
2 Иисус произнесе името ми почти шепнешком.
3 Предречено от пророка Даниил: Дан. 11:31.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message