DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание На Единство
Съществува Ли Измежду Вас Великодушен Човек?
Официалностите И Речите Не Ме Интересуват

25 октомври 1991

Господи?

Аз съм;

Господи,
завържи ме сега още повече за Теб
и ме защити от хулите на хората
за това, че живея вселенски.
Завържи ме за Сърцето Си
и когато вървя нека Светлината Ти да е мой Водител.
Когато си лягам нека Духът Ти да бди над мен
и когато се събуждам, нека духът ми да говори с Духа Ти.
Направи така, че да действам като Теб и да Те ухажвам.
Направи сърцето ми да Те търси с готовност,
така че да изплатя всичко, за каквото Ти се бях заклела.

Припомни на всички ни, Господи, това, което ни беше дал.

Беше ни дал Една здрава Свята Църква, 

изпълнена със Светия Ти Дух,
а не опустошена развалина,
беше ни дал Един солиден Жезъл,
а не две-три или куп парчета,
къде отиде всичко това?

Васула, остави Ме да ти кажа първо: хулите на тези, които те хулят падат върху Мен - затова, не се отказвай, носи Кръста Ми на Единство от нация в нация и бъди Моето Ехо, за да освежа паметта на народа Си; изпращам Светия Си Дух да им напомни да възприемат взаимната обич водеща към мир и взаимно разбирателство; в началните Си Послания за Единство бях поискал от всички да се огънете, но съществува ли днес някой, който с готовност да се вслуша в това, което казва Духът Ми:

- останал ли е измежду вас добър човек?

- съществува ли човек, който действително Ме търси?

- кой до днес снижи гласа си, за да чуе Моя?

- кой е правдивият измежду вас, който пръв ще се сведе и ще се заличи, за да бъде видяно Моето Присъствие?

- кой измежду вас е готов да снижи главата си, за да позволи на Моята Глава да се разкрие?

- съществува ли измежду вас великодушен човек, който да снижи гласа си и да чуе умоляващата Ми молитва към Отеца:

“Ще трябва ли, Отецо,
още една година,
да пия от Чашата на разделението им?
или ще обединят поне Празника на Великден,
облекчавайки отчасти болката и мъката Ми?

“Ще трае ли още дълго това господство на Мрака?
Разделиха Тялото Ми,
забравяйки, че Главата Ми е,
която подкрепя и държи цялото Тяло заедно;

“о, Отецо! Помири ги
и им припомни, че със смъртта Си на Кръста
им дадох Мира Си;
дай им Духа на Истината
в Неговата пълнота в сърцата им,
и когато видят голотата си,
ще проумеят;
прости им, Отецо,
тъй като не знаят какво правят;”

Цитаделата на горделивите ще се сгромоляса
в купчина прах, Дете Мое;1

гордостта и славата им ще рухнат, когато Духът Ми ги обсади; - почакай само и ще видиш;

пиши: чувате ли в действителност? чувате ли наистина какво казвам? това, което казвам, означава Мир, за Моите и за Моите приятели; ще проумеят, ако се отрекат, още днес, от безумието си;

за онези, които безрезервно Ме обичат и които имат страх от Мен, спасяващата Ми помощ е в обсега на ръката, и тогава славата ще живее във всеки един от вас; Обич и Почтеност могат да се срещнат, Правдивост и Мир могат да се прегърнат; Почтеността може да се изкачи от земята, тъй като Правдивостта винаги се е навеждала от Небето; отпуснах ви щастие, какво даде почвата ви като реколта? Правдивостта винаги Ме е предшествала и Мирът е следвал Стъпките Ми; мога ли да кажа същото и за вас? кой ще поправи за годините на вашето разделение? официалностите и речите не Ме интересуват; престореността и привидното служение също не Ме залъгват;

о, дъще, това, което желая да разберат, особено онези, които живеят в Раните Ми е, че мъката Ми е голяма, и причината поради, която наблегнах на някои неща е, за да ги направя способни да проповядват нещо от Духа, а не по буквата; искам да изпълня духа им с Безотвъдната Си Светлина, така че да могат да видят нещата с Моите Очи, а не със своите; да видят нещата с Моята Божествена Светлина, а не със своята;

знае се, че съм Верен и Правдив и това, че от тях липсва вярността и правдивостта не означава, че Аз също ще покажа към тях по-малко Вярност, Правдивост и Мир, и че няма да дойда да ги спася; - дори ако се отвърнат от Мен и от Моите Пътища, Аз ще остана Верен и Истинен;2 Духът Ми ще работи за възстановяването на Мира между братя и посредством Кръста Ми и Раните Ми ще ви обединя всички в едно единствено Тяло и ще ви имам да Ме прославяте около

Една Единствена Дарохранителница,

и препятствието, което ви държи разделени ще бъде съборено; анатемата ще бъде премахната3 и Жертвеният Ми Престол ще бъде поставен на cвоето място;

елате при Мен като малки деца, за да отворя очите на душата ви и да можете да видите каква Надежда се съдържа в Зова Ми към

вас

благослови Ме, дъще, ела;

Благославям Те, Господи.

“Изведи напред народа, който е сляп, въпреки че има очи,
който е глух, въпреки че има уши.
Нека всички нации се съберат и
нека дойдат накуп племената.
Нека Те чуят хората, за да могат да кажат: “Истина е.”4


1 Тук имах чувството, че “Отецът” отговори.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message