DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Посрещнете Ме, Както Ви Посрещам

1 октомври 1991

(За канадските поклонници (140 миряни и 9 свещеници), пристигнали в Ленс, за да прекарат една седмица с мен.)

кажи им, че днес, както вчера, и винаги, ги благославям; нека всяко ухо да се отвори и да чуе, всяко сърце да се отвори, за да приеме Словото Ми;

единственото, което желая от тях е обич, вярност и постоянна молитва; скоро ще бъда с вас; ела;

(Вечерта.)

Господи мой,
     дойде и съживи душата ми
и оттогава нов живот струи в мен,
     защото този Поток тече от Собственото Ти Светилище.
Погледни детето Си, Господи. Отново живо!
     Изкупи ме, възстанови ме и ми показа дълбините
на Обичта Си. Уханието Ти
     ме хипнотизира и Красотата Ти ме заслепи
завинаги и ме закрепи за Теб.
     Нежността и Милостта Ти отвориха извор в мен.
Благословено да е Името Ти за вечни времена!
     В Теб всяка раса ще бъде благословена
и един ден, накрая, всички нации
     обединени в едно, ще се провикнат:
“Благословения за този, който идва в Името на Господа!”
     Тъй като, както дъждът позволява на земята да покълва,
така и Реката1 от Светилището Ти ще напоява градовете Ти.2


2 октомври 1991

(За канадските поклонници.)

мир на вас;

нека този ден бъде ден на радост! скоро спасението Ми ще дойде, затова бъдете подготвени да Ме приемете; освен вас, които вече събрах под Името Си, има и други, които ще събера; помоли децата Ми да размислят върху:

“тъй като Създателят ти е твой съпруг,
Яхве Саваот е Името Му;”3

нека днес всеки един да Ме нарича

Съпруг;

молете се за мир в света, молете се за възнамеренията Ни;

3 октомври 1991

(По време на литургията с канадските поклонници, Иисус ми каза следното:)

“изпратих ти Своите приятели;”

 

4 октомври 1991

(За канадските поклонници.)

опрете се на Мен, дайте Ми всичките си грижи, поверете ги всички на Сърцето Ми и ще ги залича; благословете Ме, както Аз ви благославям; обичайте Ме, както Аз ви обичам; сътворение! осъзнайте, че единственото, което желая е възвръщане на обичта! дарявам ви вечни благословии, затова днес и всеки ден уповавайте се на Мен; черпете от Кладенците на Сърцето Ми и ще ви изпълня, обличайки ви във великолепието Си; познавам трудностите ви и крайната ви бедност, затова не се страхувайте да дойдете при Мен такива, каквито сте;

- бедността Ме очарова -

посрещнете Ме, както Аз ви посрещам;

- вървете в Мир и бъдете свидетели на Този, който ви обича повече от всеки друг човек; бъдете свидетели на Този, който ви предостави Свещеното Си Сърце;

 

5 октомври 1991

(За канадските поклонници.)

мир на вас; възстановете Дома Ми.

- изпращам ви като агнета сред вълци, но не се страхувайте, Вечно Съществуващият е с вас;

- разхубавете Дома Ми с предаността си към Свещеното Ми Сърце и Неопетненото Сърце на вашата Майка;

благославям ви всички, оставяйки Въздишката на Обичта Си н челото ви;


1 Светият Дух.
2 Нашите души.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message