DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Русия Се Беше Разбунтувала Срещу Мен

3 септември 1991

Господи,
Отецо и Повелителю на живота ни,
не ни изоставяй сега
нито в бедствените дни.

Господи,
Отецо и Повелителю на живота ни,
помогни на Русия да израсне в Духа Ти.
Ти прониза Червения Дракон,
който я беше обсадил.

Господи,
Отецо и Повелителю на живота ни,
спаси ни от Бунтовника,
който все още cе намира сред нас.

ах, дете Мое, с Пречистващия Си Огън, ще ви науча всички; почакай и ще видиш; чуй Ме сега и пиши, дете Мое:

не много отдавна, повечето от нациите на света никога не биха повярвали, че врагът, Червеният Дракон, ще загуби властта си в Русия така внезапно; Васула, ако твоята сестра се беше разбунтувала срещу Мен, то е поради греховете на света и неговите престъпления; тиранията идва отдолу;

Но как са се чувствали децата й, тези мъченици, които Ти принадлежаха?

как мога да опиша какво изстрадаха децата й, с какво мога да ги сравня, дъще? цялото Небе оплакваше нейните деца; синовете й лежаха безпомощни, но кой беше около тях, за да скърби за тях? имаше някой достатъчно силен сред тях, за да прониже Дракона? не, когато кожата им беше прилепена за костите им; децата й ходеха да просят Хляб, потиснати от врага те се поваляха под тежестта си; ако тръгваха тайно да намерят убежище в Моите Обятия, биваха жестоко наказвани; не им се позволяваше да проявяват усърдието си към Мен; преследвачите им бяха по-бързи от усойниците, дебнейки всяка стъпка, която предприемаха, и ако имаха съмнение, че крият под дюшека си Книгата на Живота, децата Ми биваха тормозени, преследвани, след това залавяни;

ах, дъще, Очите Ми непрекъснато плачеха, гледайки тази нация принудена от меча да мълчи; свещеници и пророци бяха затваряни и принудени да живеят в мрак; мнозина от тях бяха безмилостно заклани пред самите Ми Очи; - тази нация, която в един момент Ме почиташе и открито Ме възхваляваше сияеща като сапфир, Цитадела на наслади, беше превърната в безводна, суха страна, от греховете и престъпленията на света! казвам ти, дъще, Русия, твоята сестра, все още не ви е показала какво ще постигне в Моето Име;

Денят на Празника предстои да дойде
и как желая да е вече тук
!

молете се, молете се за този Славен Ден;

 

9 септември 1991

Иисус мой?

Аз Съм;

обичай Ме, Васула, това успокоява гнева на Отеца Ми към това поколение; молих се на Отеца за теб, малка Моя, да те освободи от “тръна”, който ти взе от Мен;1...

Господи, моля Те, потвърди това, което току-що чух от Теб, показвайки ми пасаж от Писанията.

(Отворих Святата Библия наслуки и пръстът ми попадна на Лк. 22:42, където се казва:)

“Отче, ако Ти желаеш, отдалечи тази чаша от мен,
но нека бъде Твоята воля, а не моята.”

бъди благословена, ще те водя;


1 Бях предложила на Иисус да взема от Него този “трън” (18 юни 1991). Това означаваше един трън по-малко за Иисус. Този трън беше даден на Иисус от един от любимите Му, който дейно преследва Посланието. Сатаната го заблуди и сега го използва.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message