DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Русия Се Беше Разбунтувала Срещу Мен

3 септември 1991

Господи,
Отецо и Повелителю на живота ни,
не ни изоставяй нито сега
нито в бедствените дни.

Господи,
Отецо и Повелителю на живота ни,
помогни на Русия да израсне в Духа Ти.
Ти прониза Червения Дракон,
който я обсаждаше.

Господи,
Отецо и Повелителю на живота ни,
спаси ни от Бунтовника,
който продължава да cе намира сред нас.

ах, дете Мое, с Пречистващия Си Огън, ще ви науча всички; почакай и ще видиш; чуй Ме сега и пиши, дете Мое:

преди не много време, повечето от нациите на света никога не биха могли да повярват, че врагът, Червеният Дракон, ще загуби властта си в Русия така внезапно; Васула, ако твоята сестра се беше разбунтувала срещу Мен, то е поради греховете на света и неговите престъпления; тиранията идва от подземието;

Но как са се чувствали децата й, тези мъченици, които Ти принадлежаха?

как бих могъл да опиша това, което изстрадаха децата й, с какво бих могъл да ги сравня, дъще? цялото Небе беше в траур за нейните деца; синовете й бяха безпомощни, но кой беше до тях, за да ги оплаче? съществуваше ли измежду тях някой достатъчно силен, за да прониже Дракона? не, когато кожата им беше прилепена за костите им; децата й ходеха да просят Хляб, потиснати от врага те се поваляха под тежестта си; ако идваха тайно да намерят убежище в Мен или да се приютят в Обятията Ми, биваха жестоко наказвани; не им се позволяваше да показват усърдието си към Мен; преследваха ги по-бързо от усойници, дебнейки всяка тяхна стъпка и ако имаха съмнение, че крият под дюшека си Книгата на Живота, синовете Ми и дъщерите Ми биваха преследвани, измъчвани, след това затваряни;

ах, дъще, Очите Ми непрекъснато плачеха, гледайки тази нация принудена от меча да замълчи; свещеници и пророци станаха затворници и бяха насилени да живеят в мрак; мнозина от тях бяха безмилостно убити пред самите Ми Очи; - тази нация, която в един момент Ме почиташе и открито Ме възхваляваше сияеща като сапфир, Цитадела пълна с наслади, беше превърната в пустиня, страна пресушена от греховете и престъпленията на света! казвам ти, дъще, Русия, твоята сестра, все още не ви е показала какво ще извърши в Моето Име;

Денят на Празника предстои да дойде
и как желая да е вече тук
!

молете се, молете се за този Прославен Ден;

9 септември 1991

Иисус мой?

Аз Съм;

обичай Ме, Васула, това успокоява гнева на Отеца Ми към това поколение; молих се на Отеца за теб, малка Моя, да те освободи от “тръна”, който ти взе от Мен;1...

Господи, моля Те, потвърди това, което току-що чух от Теб, показвайки ми пасаж от Писанията.

(Отворих Святата Библия наслуки и пръстът ми попадна на Лк. 22:42, където се казва:)

“Отче, ако Ти желаеш, отдалечи тази чаша от мен,
но нека бъде Твоята воля, а не моята.”

бъди благословена, ще те водя;


1 Бях поискала от Иисус да постави на мен този “трън” нанесен на Него (18 юни 1991). Този трън беше нанесен на Иисус от един от любимите Му, който дейно преследва Посланието Му. Сатаната го заблуди и сега го използува.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message