DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Мълчанието Е Най-Доброто Оръжие След Молитвата
Русия Ще Провъзгласи Открито Святото Ми Име

30 август 1991

Господи мой и Живот мой.

Аз Съм; мълчанието е най-доброто оръжие след молитвата; - скоро ще стъпча врага Си;

Васула, чуй Ме: вашият Светия възкресява Русия, за да бъде благородна нация; Русия ще бъде усъвършенствана в Обятията на своя Жених; Аз, Господ, ще я усъвършенствам; не ти ли казах, дете Мое, че поставих Ръката Си върху студеното й сърце, за да го стопля?1 и в деня, когато невестата Ми ще отвори очите си и ще види Мен, нейния Жених, застанал до нея, ще види и ще разбере това, което Ръцете Ми направиха в нея, и тогава Русия, Моята невеста, ще провъзгласи открито Святото Ми Име; и всички зли духове скитащи се в нея ще побегнат; бях ви казал всички тези неща, преди да станат, за да повярвате, че съм Аз, Всемогъщият, който ви води; чуйте Ме: няма да скрия Плановете Си; ако хората се изкушават да прикриват Плановете Ми, Аз, със Собствената Си Ръка, ще ви ги разкрия на всички, преди те да станат; Светият ви предупреждаваше, не заплаших никого от вас;

- Лъч Светлина от Небето ще дойде в сърцевината на Тялото Ми2 и ще промени лицето на тази земя и ще донесе мир между братята;3 това ще бъде наградата за молитвите, жертвите, покаянията, постоянството и вярата на светите мъченици;

- не се страхувайте, когато дойде часът на голямото бедствие, ако сте били постоянни и сте запазили вярата си, защото този Час трябва да дойде, за да промени лицето на тази земя; така всичко казано във Фатима, ще бъде изпълнено;

- Отецът ви обича всички и не съди никого; жътварят вече се труди; Делата на Отеца ще ви смаят всички;

- а колкото до теб, дете Мое, погледни назад в Посланията Ми; не казах ли, че Аз, Господ, направих много чудеса за вас и че ще направя повече в идващите дни?4

виждаш ли как се потвърждават предричанията Ми? и сега ви казвам, че скоро Небесата ще излеят потоп върху вас c Моето Пришествие; Огънят Ми ще профучи върху тази земя, за да изгори нейните престъпления; няма да задържа Ръката Си; Святото Ми Име всекидневно бива осквернявано и спазването на обредите Ми ненавиждано; това е, за да се изпълнят словата казани в Писанието;

(пиши): “веднага след това стана силен земетръс и една десета от града се сгромоляса; седем хиляди души5 загинаха в земетръса, а оживелите, обзети от страх, можеха само да възхваляват Бога на Небето;”6 остава много малко време сега; простете на ближния си сега, докато имате още време; поправяйте, постете; ако си грешник сеещ смут между приятели, покай се; заради Святото Ми Име, върни се при Мен; ти си повелител на волята си, но не на Моите Планове, и те приканвам бързо да се предадеш;

Сатаната неуморно изпраща своите адепти при всички вас, затова бъдете повече отвсякога нащрек; царуването му наближава своя край; ето защо, ще повърне върху тази земя за последен път, с надеждата да помете, колкото души му е възможно; затова трябва да имате постоянство и вяра, защото можете да избегнете и дори да спрете Сатаната да повръща върху тази земя;

смелост, дъще; вдигни глава и се опри на Мен; ще продължа да ти помагам;

Господи Всемилостиви, нека се върнат при Теб онези, които казват:
“Ще следваме своя собствен път;”

и нека се завърнат и се покорят на Папата
онези Християни, които му казват: “Ще следваме своя собствен път."

Нека човешката им гордост да сведе очи
и арогантността им да се смири.
Амин.

 


1 Виж пророческото послание за Русия от 11 март 1988.
2 Църквата.
3 Тук разбрах, че Господ говори за ЕДИНСТВОТО на Църквите.
4 Бог говори за Посланието Си от 23 юли 1991, за това, че в идващите дни ще извърши много повече чудеса. Предричане отнасящо се до падането на комунизма в Русия.
5 Тоест, голям брой от всички класи.
6 Откр. 11:13. Прочети също: Мт. 24:22 и Мт. 24:29-30.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message