DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Богатствата На Свещеното Ми Сърце

20 август 1991

Колко чудесно щеше да бъде
всички Християни да живеят заедно като братя.
Колко по-голяма щеше да бъде Славата Ти,
гледайки ни смирени
около една единствена Дарохранителница
и Олтар, възхвалявайки Те с едно сърце, един ум и един глас…
И въпреки това, когато изпълнявам Твоите нареждания
и свидетелствам за единството,
не ме разбират, нито ми вярват.
Като воденични камъни ме смазват на земята.

дете Мое, Помазаникът е твоят пастир и те води на паша, отваряйки път за теб; облечена в Благословиите Ми, единственото, което искам от Теб е да предадеш на нациите Обичта, която ти дадох; позволи Ми да те използвам, малка душа; Авва те държи в Ръцете Си; Вечно Съществуващият е с теб;

погледни Ме, какво не бих направил за теб… а ти, можеш ли да произнесеш същите слова?

Да, Господи.

стани тогава и продължи да свидетелстваш; пробегът ти не е приключил, но не падай духом, до теб съм, за да насърчавам малкото ти сърце; глезените ти са вързани за Моите и Устните Ми са прилепени към ухото ти, за да ти шепна и да ти напомням, че не си по-голяма от Божествения си Повелител, ти, която си само Моя ученичка, няма ли да ти причинят същите белези като на твоя Повелител, Първия Мъченик?

дъще Моя, обичай Ме и ще продължа да изливам върху теб Богатствата на Свещеното Си Сърце, цялото това Изобилие запазено за вашите Времена; бях казал веднъж, че от Свещеното Си Сърце ще извърша в Края на Времената дела, както никога досега, дела, които ще ви изумят, за да покажа сияйната слава на Свещеното Cи Сърце; бях обещал, че ще покажа изцяло и от все сърце Свещеното Си Сърце, за да привлека сърцата, защото словата Ми са по-сладки от мед; всичко ще бъде изпълнено навреме, повярвай Ми; не позволявай на никого да те заблуди, дете Мое, Дарът Ми даде вече Своите доказателства; - благославям те; - Мъдростта ще продължи Добрите Си Дела с теб;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message