DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз, Твоят Спасител, Съм Облечен В Дрипи Направени От Вретище

6 юли 1991

Господи, излекувай ме.

ако слушаш внимателно и нямаш към Мен възражения, съперници и съмнения, ако дойдеш и признаеш, че си грешница и не се колебаеш да се покаеш, ще те излекувам; принадлежиш Ми и ти дадох Сърцето Си; ето защо желая да разпънеш на кръст всичко, което си ти; нека единствените белези по тялото ти да са тези, които имам Аз на Моето;

ако видиш следи от стъпки, които не Ми принадлежат, не ги следвай; Моите Следи са опетнени с Кръв и ароматизирани със смирна; чуеш ли нещо казано от човек, облечен в пищни дрехи, остави го да умре заедно с него и не обръщай внимание на това, което казва; Аз, твоят Спасител, съм облечен в дрипи направени от вретище1 и ходя бос; наметалото Ми е напоено в Кръв и Сърцето Ми е покрито с Огнени пламъци; Устните Ми са пресъхнали от липса на Обич;

Господи, излекувай ги всички, всички!

изпълни Сърцето Ми с радост и се моли за всички тези, чиито сърца са затворени за разсъдливостта и за Мъдростта Ми;

Поради тази причина, Господи, привлечи ни към Теб,
толкова сме уморени, вървейки в това изгнание…

Росата Ми от Устата Ми, ще облекчи сърцето ви; ще ви освободя от скръбта ви; Очите Ми гледат надолу към света; изследват всеки един от вас; ако слезна сега, ще намеря само шепа хора с Моя Знак на челото им;

отворих Небесата с цената на Живота Си, за да бъдат и ваши; питам ви: кой човек се прилепва за смъртта, а не за Живота? колко дълго още няма да разсъждавате? завинаги? колко още ще отхвърляте Обичта Ми, отричайки и обиждайки своя Помазаник? Праведността и Справедливостта седят на Престола, който идва сред вас от Небето, за да ви кажат, че пътят към стаята ви на Небето, Домът на Светлината, минава през Мен; ако се оставите на Мен, ще ви покажа пътя за Дома, ако се доверите на Обичта Ми, ще ви заведа в Стаята на Онази, която Ме зачена, за да се погрижи за вас, докато оздравеете; не вpъзвам с въже свободата ви, обвъpзвам ви само с венци на Обич;

обичам ви с вечна Обич и Нежността Ми към вас е Неизчерпаем Извор;

чуй, дъще, кажи това на чужденците и на твоите: кажи им как Ме боли Сърцето от липса на обич;

(Иисус ме изпраща в С.А.Щ. да свидетелствам в един затвор.)


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message