DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бунтовникът И Голямото Отстъпничество

27 юни 1991

ела, нека да работим; положи вярата си в Мен;

- беше казано, че преди Голямото Ми Завръщане, ще ви бъдат дадени знамения; трябва да наблюдавате тези знамения, въвеждащи Деня Ми на Славата; четейки внимателно Писанията, човек може да открие всички тези истини; как така вашите умове не са отворени, за да разберат Писанията? елате сега и разберете;

чуй Ме сега, дете Мое: поколението ти преуспява в своята бунтовност; как отстъпиха! от Моя страна, увеличавах призивите Си, предупрежденията Си, правех ви знаци ден след ден, увеличавах Благословиите Си; но не получих отговор; казах: “ще намеря ли някого, когато дойда?" защо никой не отговори, когато повиках? но вместо отговор на умолението Ми, вие Ми обърнахте гръб; "за кого смята, че е Посланието Му?” е единственото, което чух; как се бунтуват и как богохулстват срещу Божествеността Ми! но никой човек не е в състояние да отстрани Определеното Време, нито Часа; ще дойдат върху тях, внезапно като гръм;

днес, дъще, Антихристът е духът на Бунтa даден от Сатаната, както го определят Писанията: Бунтовникът,1 който е мерзостта на запустението настанил се в Моя Храм и за когото говори пророкът Даниил - всеки един от вас е Мой Храм… този, когото Писанията наричат Бунтовник и е определен като мерзост на запустението, е едно от двете знамения предхождащи края на Времената; другото знамение е голямото ви отстъпничество;

епохата ти, дете Мое, отказа да Ми предостави боготворението, което Ми дължите, но което е и вашият Живот; планът на Сатаната беше да завладее тази епоха и да ви накара да вярвате, че можете да се справите без Мен; така, духът на Бунта, който е Антихристът, влезе в Моята Обител;2 това е духът на Беззаконието, за да не кажа повече, и днес се е настанил в самата сърцевина на Моето Светилище;3 този дух на Бунт е, който кара онези, които го имат да се провикват: “аз съм бог!”4 хората се отклониха и в това тяхно отклонение беше отворен пътят за Сатаната, да влезе в тях и да ги доведе всички до насилствена смърт;

този дух на Бунт опустошаващ душата, ума и сърцето на човека, е Врагът, за който говори апостол Павел; този, който твърди, че е много по-голям от всичко, което хората наричат “бог”, много по-голям от всичко, което се почита;5 този, който казва: “ще съпернича на Властта”,6 така те се възкачиха на Моето място7 и провъзгласиха свой собствен закон, за да воюват с Моя Закон и всичко, което идва от Духа Ми;

ден след ден, час след час те продължават да Ме наскърбяват и да обиждат Светия Ми Дух; о, прах и пепел, вие, които премахнахте от себе си Вечната Ми Жертва, да не би да искате да умрете? защо Ми съперничите? защо отричате Светия Ми Дух на Благодат? всеки, който Ме отрича е Антихристът, защото отрича Отеца, Сина и Светия Дух, които са един и същият, защото сме и Тримата в съгласие;8

днес, мнозина от вас отричат изливането на Светия Ми Дух; благодатите и даровете, които Светият Ми Дух ви дава от Безмерното Ми Великодушие, са пренебрегвани и потискани; тези хора отричат и отхвърлят всички дарове на Духа Ми; мнозина обикалят, спазвайки външното религиозно приличие, но отхвърлят вътрешната сила на Църквата Ми, вътрешната сила, която е Светият Ми Дух;

те казват: “запазих вярата си, всичко, което предстои да дойде сега е трофеят за моята праведност;” питам ви: направихте ли всичко възможно, за да се представите пред Мен? опитах се да ви разбудя и да ви кажа, че сте като пресъхнала река и че всичко, което казвате, е кухо; и докато грешникът се завръща при Мен от Светия Ми Дух, едва влезнал в Дома Ми, едва открил Съкровищата на Сърцето Ми запазени за всички вас, вие връхлитате върху него като буря, за да го изкушите обратно в безбожието; този, който току-що е избягал от бунта, вие го изкушавате отново да се бунтува;

в Съдния Ден ще ви кажа: не Ми повярвахте, напротив направихте Ме да изглеждам лъжец, защото не се доверихте на свидетелството, което ви дадох отнасящо се до Утешителя, Напомнянето на Словото Ми, да, Светия Ми Дух на Истината, същия Този, когото не престанахте въобще да пренебрегвате и да преследвате, никога не престанахте да отричате и да потискате; вместо да се присъедините към светиите, които се радват и възхваляват Светия Ми Дух с благословии и радостни викове, вие ги гоните и ги преследвате безспир, придържайки се към илюзорната ви представа за благочестието; предизвиквате Ме с постоянните ви опровержения…

как тогава да не позволя на камъните да проявят тъгата Ми? забранявате на Моите първоплодове да приветстват Светия Ми Дух, затова ви казвам: ако те замълчат, камъните ще оповестят на висок глас9 скръбта Ми;10 това, което веднъж бях казал на Йерусалим, ви го казвам сега с болка: “ако на свой ред само бяхте разбрали Величието на Посланието Ми на Мир! но, уви, то е скрито от очите ви!” ако на свой ред само бяхте схванали Величието на Светия Ми Дух даряващ благословия след благословия на всички вас… но, уви, вие нито виждате, нито чувате Утешителя, Светия Дух, когото Отецът изпраща в Мое Име, учейки ви и напомняйки ви всички истини, които ви бях дал, тъй като принцът на този свят използва свободата ви за собственото ви падение;

Господи, покажи и към тях Своята Милост
и както направи aз да Те чуя,
нека и те да чуят;
и както показа на мен Своята Красота,
заслепявайки ме,
покажи и на тях Своето Съвършенство.

не слушат, слушат единствено своя глас, дори когато Cълзите Ми текат пред тях, няма отговор; бях отишъл във всички посоки, търсейки начин да пробия глухотата им и да им кажа да дойдат при Мен и да осланят силите си на Мен, за да мога на Свой ред да ги водя към святост и да им позволя да наследят Светлината Ми;

Аз съм Светият, когото те така подло предават и пръв им прощавам, ако имаха поне един миг на разкаяние… но доколкото поддържат позицията си на самонадеяност, няма да Ме чуят, нито ще могат да видят как днес разкривам изцяло и както никога досега Святото Си Лице на целия свят;11 Аз, Господ, ще продължа да сияя над теб, сътворение, и ще разпростирам Светлината Си по лицето на тази земя; потъпмнялото слънце и месечината загубила яркостта си12 в епохата ви и водеща ви към отстъпничество в мрака ви, отчаянието ви, скоро всичко това ще приключи;

възнамерявам да превърна тресавищата13 ви в градина; нощта в ден; градовете ви,14 които сега са само развалини, в градове на Светлината; съборените ви олтари15 ще бъдат възстановени, и на храмовете ви,16 Аз, със Cобствената Си Ръка, ще положа техните основи; ще обновя цялото сътворение;17 ще ви обновя всички със Светия Си Дух; ела, Васула, агне Мое, всичко ще бъде написано и както Аз искам всичко да бъде написано;

Обичта е на твоята страна;


1 Прочети 2 Сол. 2:1-12.
2 В душите ни.
3 Дълбоко в сърцата ни.
6 Отнася се до Ис. 14:14: “Ще съпернича на Всевишния.”
7 Отнася се до Йез. 28:2: “Седя на престола на Бога.”
10 Божествените проявления от икони и статуи на Иисус и Мария, които проливат сълзи.
11 Отнася се до Йл. 3:1.
12 Отнася се до Мт. 24:29.
13 Нас.
14 Нас.
15 Нас.
16 Нас.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message