DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Моли Се За Своите Братя

22 юни 1991

Аx, как Милостта и Обичта
непрестанно ме покриват и ме благославят!
Мъдростта е частният ми Учител
и ни обучава, мен и другите;
Святото Ти Присъствие,
по-постоянно отвсякога на моята страна,
ме успокоява и ми дава
надежда и смелост.
Ах! Яхве, Отецо мой,
копнея за Теб, как копнея за Теб!
Яхве, Авва мой,
Ти ме омая до мозъка на костите.

проповядвах ти Знанието Си; учи се от Устата Ми, даром; един ден в Ръцете Ми ще положиш духа си;

Господи,
както очарова мен по Благодат,
очаровай, също по Благодат, останалия свят,
например езичниците, безбожните
и особено тези, които твърдят,
че са богове поради мъдростта си
и които претендират, че са равни на Теб.

ще им дойда на помощ; сега лежат безпомощни, заловени в мрежата на Сатаната, но ти трябва да се молиш за своите братя, така че да разкрия и на тях Святото Си Лице;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message