DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

В Сърцата Ви Наново Ще Построя Единството На Църквата Си

2 май 1991

(Послание за едно лице.)

мир на теб;

идването на царството Ми на земята е на една ръка разстояние и Волята Ми ще бъде изпълнена на земята, както е на Небето1 и в сърцата ви ще възстановя единството на Църквата Ми, няма да очаквам дълго още човешкото одобрение и Невестата Ми ще бъде наново облечена в блестяща Слава; анатемата на разделението ще бъде премахната и Жената облечена в сиянието на слънцето, която изпращам преди Мен да ви възпита, ще ви насърчи; дадох Й власт над всяка раса и над всяка страна да отвори широк път за Мен;

димът, проникнал в сърцето на Моето Светилище, замърсяващ Потира, Дарохранителницата и всичко свято, ще се разсее с един полъх на Диханието Ми; тогава нациите ще заговорят един език и всички ще Ме боготворят около Една Единствена Дарохранителница; Тази на Жертвения Агнец, Тази на Вечната Жертва, която враговете Ми се опитват да премахнат и да заменят с мерзостта им на запустението, много скоро вече, приятелю Мой, ще бъда отново с всички вас; и свещеническата Ми молитва към Отеца ще бъде изпълнена: ще бъдете един като Нас, в Святата Троица;

имам скрити в Свещеното Си Сърце още много неща да ти разкрия и да ти покажа, тъй като Съкровищата намиращи се в Мен са неизброими, но са премного за теб сега,2 душата ти няма да може да схване всичко, но малко по малко ще ти разкрия Съкровищата на Свещеното Си Сърце и стъпка по стъпка ще те поведа към това, което прилича на Фар: Тайнство на Необхватни Богатства останали скрити за поколения и за векове; ще ти разкрия, приятелю Мой, богатата слава на Надеждата, Мъдростта и Знанието; бъди вкоренен в Мен и ще дадеш плод; остани в Мен и ще живееш; казах ти всичко това, приятелю Мой, така че когато дойдат изпитанията да не се разколебаеш;

Обичта е на твоята страна, Oбичай Ме;

 


1 Иисус изрече това много величествено, гледайки към Небето.
2 Иисус говореше с хумор.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message