DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Вечно Съществуващият Ще Се Завърне

4 март 1991

(Йорк)

(В Началното Училище на Вси Светии, където бях поканена от отец Ян Пети.)

Аз Съм; Обичта е до теб; Обичта е Великодушна; помни Присъствието Ми и няма да се провалиш; дъще, ела да се помолиш на Отеца с Мен:

Отецо,
въпреки че нощта все още покрива тази земя,
зная, че над мен
Яхве, който вижда децата Си в мрака
ще се смили над тях;
с Могъщие и Слава ще слезне да разпръсне
тази заплашителна нощ в светъл ден,
Мир и Обич ще ни наводнят
и душата ни ще се изпълни със Светлината Му;
Вечно Съществуващият ще се върне,
Вечно Съществуващият ще се завърне,
Вечно Съществуващият ще бъде с нас;
Слава на Всевишния!
амин;

(По-късно, дойдох при Господа, питайки дали действително трябва да бъда изпращана да пътувам, както сега, за да свидетелствам; да пътувам всеки ден с кола, влак или самолет на различни места не е лесно, напротив доста е изтощително.)

Господи мой?

Аз Съм; малка Моя, всеки път, когато Ме зовеш Сърцето Ми трепти от радост; ако можеше само да го разбереш това, дете Мое… попита Ме дали трябва да ходиш и да свидетелстваш, както правиш сега; да, необходимо е, не, че имам нужда от теб, но, Васула, когато ходиш да свидетелстваш в Моето Име това Ме прославя, а същевременно теб те пречиства; цвете, ще ти дам крепкостта, от която се нуждаеш, словата, от които се нуждаеш; почети Ме сега, както се полага на Цар, почети Ме, както трябва да бъде почитан твоят Светия; Вечно Съществуващият е с теб; ела, Дете-Мое-Спасено-от-Мен, ела; стъпката ти трябва да следва Моята Стъпка, кракът ти да е поставен там, където е Кракът Ми, до края на твоята мисия; ние, нас?

Да, обвързани завинаги.

идвай тогава при Мен, колкото по-често ти е възможно и всеки път, когато идваш, ще те изпълвам; вслушвай се в Мен, дете Мое, за да мога да упражня ухото ти да чува Гласа Ми; достави Ми удоволствие, дете Мое, и ще се развиеш в Мен; Обичта е с теб и те благославя;

(По-късно отново отидох при Господа.)

а, да! отново си с Мен; тази вечер ще изготвя твоето изказване; Аз съм Този, който ще изясни много неща; повтори след Мен тези слова:

“Иисус, докосни сърцето ми,
Ти си моята Наслада,
говори ми, води ме
и ме смири,
амин;”

радвай Ме и Ме възхвалявай през цялото време; обичам те и поради това, ще оставя Кръста Си върху теб; Аз Cъм Този, Kойто Го носи докрая; почитай Ме и Ме прославяй, носейки от време на време Кръста Ми, за да Ме отморяваш, eла;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message