DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Не Се Страхувай, Малка Вестителко

2 март 1991

(Църквата на Светия Дух - Балхам, Лондон)

(Малко преди първата ми голяма сбирка в Църквата на Светия Дух.)

- Господи?

Аз cъм; служи Ми сега, любима Моя; ще бъда с теб; победител ще бъда; не се страхувай, малка вестителко, провъзгласи Словото Ми на Събора Ми; Аз съм Този, който казва на душите Ми: “елате да ядете тази Небесна Храна”, нека се разцъфти вътрешната ви пустиня; - ще отведа изгнаниците в Дома им: Моето Свещено Сърце;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message