DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Мир

10 октомври 1986

Аз съм Светлината; Аз, Иисус, искам да те предупредя; не падай никога в клопките поставени от лукавия; не вярвай никога на послание, което предизвиква у теб безпокойство; постарай се да разбереш защо лукавият прави всичко възможно да те спре; дъще, всяко послание осъждащо предишните Ми послания,1 произхожда от лукавия Дяволът ще се опита отново да те възспре и да те обезсърчи; Аз, който съм твоят Спасител, те уверявам, че посланията съдържащи призиви за обич и мир, водещи онези, които са загубени да намерят пътя за завръщането си при Мен, са всички от Отеца и от Мен; затова не се обезсърчавай, имай вяра в Мен; помни, не вярвай в послание, което ще остави смут в сърцето ти; Аз съм Мир и ти трябва да се чувстваш в мир;


1 Първите записки, преди приближаването на Кръста.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message