DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз Съм Надеждата, Която Светът Търси
Индустриализирахте Дома Ми

7 февруари 1991

(Послание за света:)

мир на вас, Аз Съм Иисус;

Аз съм Надеждата, която светът търси; тази Надежда, която търсят, е съвсем близо до тях; просто трябва да протегнат ръце към Небето и да търсят Небесните неща; нека Ме потърсят и ще им отговоря; не крия Лицето Си, нито отвръщам Очите Си от тях; Очите Ми ви наблюдават всички и изследват всяка ваша стъпка;

Духът Ми действително изпълва целия свят, за да осветли тези тъмници и да даде Надежда на онези, които вървят пипнешком в тази безкрайна нощ; любими, с Небето за ваша родина и земята място за поклонение, имате най-добрите предпоставки да се радвате и да се надявате;

о, сътворение, бих ли снел смъртната плащаница от теб, без да те възвърна към живот? или Аз, Животворецът, бих ли те изпратил отново на смърт? Аз съм Милосърдие, Аз съм Обич; вдигни очи към Небето, за да видиш Знаменията на Времената; идвам да събера нациите една след друга и да покажа Святото Си Лице на всеки един от вас и да ви припомня Своята Обич;

но вижте, началото на скърбите е започнало; началото на родилните ви болки също, вие сте свидетели, след като станахте вярващи, че каквото четете в Писанията става действителност: изливането на Духа Ми в тези последни дни на мрак се дарява в изобилие на човечеството; свидетели сте на неща, които преди бяха загадки и за които се говореше с притчи; свидетели сте на жестокостта на Сатаната, но ви обещавам, малки деца, че много скоро след болките ви, (които ще се усилят) ще дойде Радостта и след родилните ви болки Обичта ще се роди всред вас! но днес с изумление гледам отвисоко престъпленията на това поколение, които понастоящем са надминали греховете на Содом и Гомора, защото надеждите ви са изградени върху един Лъжехристос;

това поколение е долно, бунтовно и замърсено с кръв и живее под сянката на Сатаната; о, епоха! така наречената ти изтънчена мъдрост Ме отстрани, защото надутите ти и изпълнени с дързост сърца се считат за равни на Мен, твоя Бог; “ще продължиш ли да твърдиш: аз съм бог, когато в същото време убийците ти се нахвърлят срещу теб?”1 кръвта вече е наводнила улиците ти; в злостта си ти изгради надеждите си върху всичко, каквото не съм Аз; постави надеждите си на хора, а не на Мен; на богатства, които не могат да те спасят, ненавиждайки Съкровището, което ти поднасям на Небето; градиш очакванията си за света въз основа на Лъжата, защото смяташ, че можеш да постигнеш всичко със собствената си човешка сила; наистина, ти2 натрупа голямо богатство с дейната си търговия, но утре, ще умреш;

малцина са тези, които питат: “защо Господ и Неговата Майка слизат неочаквано при нас?” и само един остатък от свещеническите Ми души обръща внимание на редовните Ни появявания; бях казал, че “възнамерявам да изпратя Вестителя Си, за да подготви път за Мен”3 и това върши Моята Майка, която е и ваша Майка;

Писанията се изпълняват и ви казвам тържествуващо, че Този, за когото копнеят Моите Авел и Моите Яков, ще дойде внезапно, нахлувайки в Своя Храм, за да изтреби хората Каин и Исав, които разгромиха и опустошиха Църквата Ми; индустриализирахте Дома Ми; този Дом, който трябваше да е Дом за молитва! действително превърнахте Дома Ми в бърлога на крадци! ако съм, както вие4 казвате “Светият”, къде е тогава почитта, която Ми дължите? ако съм действително вашият Повелител, къде е уважението, което Ми дължите? ако съм вашият Бог, къде е тамянът и боготворението към Мен? къде е дължимата Ми преданост? как е възможно да не можете да различите Знаменията на Времената? как е възможно да не можете да проумеете Небесните неща? как е възможно да не вярвате вече в Чудотворенията Ми? защо преследвате Моите Авел и Моите Яков? ако не открито, то потайно?

появявам се, както и Святата ви Майка и се представяме чрез души, в многобройни нации, но появяванията Ни ви досаждат и дори ви разгневяват; “колко досадно е всичко това”5 казвате, защото до днес не сте проумели Небесните неща така както Моите Авел и Моите Яков; не, не сте разбрали нито Обичта Ми, нито предаността, която дължите на Моята Майка; приканвате към вяра, а се оповавате на своята сила, своята власт и своето умозаключение; Гласът Ми зовящ днес грешниците към покаяние смущава ушите ви; когато Правдивостта блясва внезапно с лечителните cи лъчи, вие отхвърляте Дара Ми предоставен днес на мрачната ви епоха;

ще трябва ли отново и отново да търпя преследванията ви? трябва ли да жертвам година след година Своите Авел и Своите Яков, които са тамянът на олтарите Ми и крепките стълбове на Църквата Ми? затворихте ушите си за Гласа Ми, за да слушате единствено своите гласове; лишихте голямо мнозинство от плодовете на Новите Ми Лозя, защото Сатаната се е вмъкнал във вас и дебне духа ви, и погледнете, други са тези, които изкупуват за вашите престъпления;6 други изкупуват за тщеславието ви и безумието ви:

за да ви спасят; всеки ден тези великодушни души ви предоставят бузите си, за да бъдат ударени, да бъдат унижени и обиждани, за вас, тези великодушни души изкупуват със собствената си кръв: за да ви спасят;

очаквам да ви чуя, но не произнасяте това, което трябва; не се покайвате, а се заблуждавате, продължавайки в пътя си, завличайки зад себе си милиони хора; домогвате се до постове и власт, но не за да спечелите и да спасите души, но ще паднете… и това продължително отстъпничество ще престане… а във вас, Мои Авел и Мои Яков, ще построя наново Своите олтари, които някога съществуваха, но сега са развалини;

ще направя да потекат от вас реки с кристално чисти води и свидетелството ви ще бъде плодоносно, защото тези води ще произходят от Моя Извор; и както дърветата на живота растящи покрай бреговете на тази Свята река, децата Ми ще благоденстват посредством вашето свидетелство; деца, смелост, не съм ви изоставил, нито съм ви забравил; който живее в Мен, ще чувства Обичта Ми, който се храни от Мен, няма да умре, който остане в Мен, ще живее; Аз, Женихът, слизам, за да се венчая за вас в Мира и Обичта Ми и ви напомням, че бяхте Мои от самото Начало;

Аз, Господ, ви благославям, оставяйки Въздишката на Обичта Си върху челата ви; бъдете един под Святото Ми Име;


2 Бог отправя този пасаж към масонската идея.
4 Хората Каин и Исав.
6 Внезапно Гласът на Иисус стана нежен и тъжен.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message